Om du är utvecklare och inte har bekantat dig med Javascriptplattformen Node.js är chansen stor att du har blivit nyfiken. Node har snabbt blivit populär för att bygga serverlösningar med Javascript. I vissa sammanhang kan man nästan betrakta det som standardvalet. Och allt oftare nämns Node som ett alternativ till mer etablerade plattformar som Java och Dotnet.

Det som satte i gång rullningen för Node var nog en önskan hos många att använda samma språk, Javascript, både på klienten och på servern för att bygga webbapplikationer. Numera verkar fler ha fått upp ögonen för Javascript som ett generellt språk och inte bara som en nödlösning som man använder för att det fungerar bra i webbläsare.

Nu är frågan, hur ska man komma i gång med Node?

Infoworld erbjuder en enkel och inte särskilt omfattande snabbkurs. Den tar upp allt från installation av Node och skapandet av en första enkel tillämpning i form av en webbserver, till mer avancerade uppgifter, som klusterlösningar. Det finns även information om npm-moduler.

Vid en snabb anblick slås man av att det är enkelt att få i gång en första webbserver som visar det sedvanliga ”Hello World”. Redan det enkla inledande exemplet visar hur man laddar moduler i Node och hur man använder anonyma lambdafunktioner.

För den som vill gå vidare finns det tips om följande kurser:

  • Nodeschool är en samling lektion om Javascript, Node, Git, npm, med mera, som är förpackade som npm-moduler. Den kod du skriver kan testas med enhetstester som ingår.
  • Node Hero är en serie guider för att komma i gång med Node.
  • Node.js at Scale är en samling artiklar för dem som vill köra stora Nodeinstallationer. Målgruppen är utvecklare som kan grunderna i Node.
  • Nodejitsu är en samling artiklar om hur man gör olika saker med Node, från grundläggande, till avancerade.

Du kan även kolla vad som skrivs om Node på den populära utvecklarsajten Stack Overflow. Ett tips är att kolla på fliken som heter frequent. Du kan även spana in den officiella dokumentationen.

Lycka till!