Det enda som är riktigt säkert angående moderna användargränssnitt är att det finns fler alternativ för hur de kan se ut än någonsin tidigare. Och det kommer fler hela tiden, till exempel för 3d. Eftersom gamla lösningar tenderar att bli kvar så ökar alltså utbudet kontinuerligt.

En illustration av det här får man om man kollar in de stora leverantörernas utvecklarbloggar. Här följer två exempel.

Enklare 3d
Googles Poly är en lösning för att skapa 3d-miljöer i appar. Nu finns även Poly API, som gör att appar kan söka efter, och ladda ner, 3d-lösningar både under utveckling och när de körs. Eftersom det handlar om ett Rest-api så är lösningen plattformsoberoende.

Läs också: Enklare att bygga mobilappar med Javascript

Ett exempel på funktionalitet är att det går att söka efter, och beskriva, 3d-lösningar baserat på kategori (till exempel ”djur”, ”transporter”, etcetera), typ (till exempel block), komplexitetsgrad, med mera.

Google tillhandahåller flera exempel, till exempel för IOS och för Webgl med Javascript.

Gammal hederlig ASCII
Det är inte bara flashiga 3d-lösningar som kan förstärka användarupplevelser. Här är exempel på hur man kan utnyttja ASCII-grafik på Dotnet, till exempel för så kallade ”spinners” i kommandoradsskal.

Det kan tyckas lite torftigt, men vissa uppgifter, till exempel för systemadministration, utförs i den här typen av användargränssnitt. Ett grafiskt element, om än enkelt, i en sådan miljö kanske förhöjer användaupplevelsen mer än värsta 3d-effekten i en 3d-miljö?

Kontentan är att det finns olika lösningar för olika användningsfall. Den som väljer en bra lösning för varje tillfälle kommer att skapa användargränssnitt som är ändamålsenliga.


Missa inte eventet alla pratar om: Webbdagarna Stockholm 20-21 mars 2018 »