Systemutveckling är alltid trendkänsligt, det kommer alltid nya språk, plattformar, ramverk, metoder och andra specifika lösningar. Utmärkande för 2017 är kanske att ovanligt många breda företeelser, både inom teknik och i samhället i stort, får genomslag på systemutveckling.

Men visst finns det mer nischade företeelser som har växt också. Nedan hittar du fem heta trender som verkligen satt färg på 2017, samt två långvariga trender och en bubblare.

Tack till Olga Stern på Genews, Johan Öbrink på Iteam och Jimmy Nilsson på Factor10 för synpunkter.

Trend 1: Containrar är numera vardagsmat

Man kanske kunde ha skrivit Docker i stället för containrar, för det är den specifika lösningen det handlar om till största del. Men mer intressant är att arbetssättet med containrar vinner gehör i alla led av mjukvarors livscykler. Från de mest specialiserade programmerarna, till de mest allmänt inriktade driftspersonerna.

Containrar är helt enkelt smidiga på så många sätt att de är svåra att motstå. De är lättviktiga, enkla att flytta mellan olika miljöer i en mjukvaras livscykel, skalbara, snabbstartade och de ger ett smidigt sätt att abstrahera bort konfigurationer som är specifika för olika mjukvaror.

Utmärkande för 2017 är att stora företag, med mer traditionella it-miljöer, har börjar intressera sig för containrar på allvar. Ett tecken på att användningen verkligen kommit i gång är att man börjat diskutera säkerhetsaspekter.

Trend 2: Kubernetes tar över

Det som kanske varit struligast med Docker, och containrar i allmänhet, är att hantera skalbarhet med ett stort antal containrar, vilket ibland kallas orkestrering. Här kommer plattformar som Kubernetes, som såg dagens ljus på Google, in i bilden.

Utmärkande för i år är att stridigheterna kring plattformar för orkestrering av containrar har klingat av. Kubernetes ser ut att ha vunnit den striden, över bland annat Docker Swarm. Ett tecken på det är att Amazon har börjat intressera sig för Kubernetes på allvar.

Trend 3: Maskininlärning, djupinlärning, neurala nätverk, kalla det vad du vill

ML börjar bli en förkortning som inte kräver en förklaring. ”Machine learning”, eller maskininlärning, och varianter av tekniken, används allt mer i praktiken. Fler molntjänster, ramverk och andra färdigpaketerade lösningar dyker upp, liksom fler användningsområden.

Att det är framtidsinriktade lösningar som kittlar nyfikenheten hos många utvecklare är inte fel. Inte heller att många som inte är programmerare börjar upptäcka att maskininlärningen i mångt och mycket kan kallas dataanalys.


Trend 4: GDPR påverkar även utvecklare

”Nu blir vi tvungna att ta i tu med GDPR i flera projekt, det handlar både om att panikstäda och om att organisera data bättre på längre sikt”. Den vanligt förekommande iakttagelsen i konsultledet sammanfattar hur den nya dataskyddslagen påverkar systemutvecklare. Det är nämligen ofta de som får skapa lösningar för att uppfylla lagen.

Det handlar kanske framför allt om en attitydförändring från början i projekten. Om man inte tar GDPR på allvar kan det blir jobbigt, och dyrt, i längden.

Trend 5: AR och VR blir rimliga lösningar

Det är lätt att vara spydig när förstärkta och virtuella verkligheter, AR och VR, kommer på tal. Men de här företeelserna följer egentligen bara den kända hajpkurvan. Och nu börjar man diskutera implementation på riktigt. Då tenderar diskussionerna att gå från helt omdanande lösningar till användbara delar av användargränssnitt.

I de fall AR- och VR-komponenter tillför användbarhet och värde, och känns rimliga att bygga, så blir de reella alternativ. Det backas upp av tjänster och ramverk som förenklar utvecklares ansträngningar.

Den eviga trenden: Språk

Säga vad man vill om programmeringsspråk, men det är något som intresserar många utvecklare. Inte minst nya, eller åtminstone tämligen färska, språk. Om mycket fokus låg på Swift och Go 2016, så har en hel del av det intresset flyttats över till Rust i år. Mozillas Rust, som är tänkt som en generell modern ersättare till C/C++, beskrivs ofta i positiva ordalag, som en mix av kraftfullhet, enkelhet och stabilitet.

Men det allra mest hajpade språket just nu är nog Kotlin, som från början kördes på Javaplattformen, men nu börjar dyka upp även i andra sammanhang. Förutom att många gillar hur Kotlin är konstruerat så har språket fått sig en rejäl knuff framåt av att bli ett officiellt alternativ för Androidutveckling.

Nästa eviga trend?

Att Javascript som en blöt filt över språkdiskussioner, inte minst som fokus för den populära serverplattformen Node, har väl knappast undgått någon Men nu börjar allt mer intresse inom Javascriptsfären att riktas mot ramverk. En del utvecklare definierar sig snarare som React- eller Angular-utvecklare, än som Javascript- eller webbutvecklare.

Förutom giganterna React och Angular finns det en del intressanta utmanare, varav Vue verkar ha mest vind i seglen.

Bubblaren: Programmerare som mobbar?

Mob programming är ett arbetssätt som kortfattat går ut på att ett team samsas om en dator när man ska lösa problem. En intressant tanke är att någon annan än den person som får en idé ska skriva koden för att förverkliga den. Det ska borga för mer genomtänkta, och innovativa, lösningar. Och förhoppningsvis ett roligare arbete.

Det här är ett sätt att jobba som intresserar en hel del utvecklare. Om man vill kan man se det som en vidareutveckling av det agila arbetssättet parprogrammering.