Det finns en evig dröm inom systemutveckling och det är att kunna bygga applikationer utan att behöva skriva kod. Det här leder med vissa mellanrum till att ett antal verktyg börjar användas av en del företag.

Sedan sker något teknikskifte, som att webbapplikationer tar över, och verktygen för att bygga applikationer med ingen, eller lite, kod blir akterseglade. Dessutom finns det alltid de som hävdar att det krävs kod för att bygga lyckade lösningar och att fler behöver lära sig att koda.

Läs också: Snillen spekulerar: då skriver maskiner mer kod än människor

Men nu är dags igen för verktyg som kräver lite kod. Ett antal plattformar som brukar benämnas ”Low-Code Development Platforms” på engelska har börjat väcka en hel del intresse. Den specifika anledningen just nu är ökade krav på snabba leveranser av mjukvara, kopplat till en brist på utvecklare.

Analysföretaget Forrester Research nämner dessutom i en ny rapport att den här typen av verktyg börjar bli användbara även för storskaliga applikationer, inte bara för mindre ”avdelningsspecifika”, och att de underlättar molnmigreringar. Rapporten heter ”The Forrester Wave: Low-Code Development Platforms For AD&D Pros, Q4 2017”.

Läs också: 3d eller ASCII? Här är två väldigt olika sidor av UI-myntet

Man tittar på sammanlagt 13 olika plattformar för “lågkodning” i rapporten. Av dessa pekas fem ut som ”ledare”:

Outsystems beskrivs som en ”grundare” av det här segmentet. Utökad funktionalitet för att hantera sensorer, realtidsdata och AI lyfts fram. Dessutom nämns Outsystems som ett alternativ för ett brett spann av applikationer, även för att ersätta traditionell hantering av transaktioner. Bland det som brister märks bland annat verktyg för folk som inte är utvecklare.

Appian har under tio år gått från att bygga portaler, via hantering av affärsprocesser, till utveckling med lite kod. Bred funktionalitet och bra hantering av data lyfts fram. Det finns även AI-funktionalitet. Bland tveksamheter nämns skalbarhet, både för applikationer och för att involvera flera utvecklingsteam i projekt.

Mendix beskrivs som en plattform för professionella utvecklare. Att man bygger på plattformstjänsten Cloud Foundry underlättar bland annat integration med SAP-applikationer. UX och innehållshantering nämns som styrkor, liksom AI-funktioner som maskininlärning. Molnsäkerhet brister vad gäller certifieringar.

Salesforce App Cloud Platform är den mest använda plattformen av den här typen. De olika tjänsterna som ingår är mogna och skalbara. Bland nackderar märks att tjänsterna är så pass gamla att det är jobbigt för Salesforce att anpassa dem till mobil användning och att det handlar om flera tjänster, som Force och Lightning, vilket kan upplevas som förvirrande.

Kony Visualizer har gått från mobil till generell utveckling, även om det ligger längst fram på mobilsidan. Framför allt UX får plus, men även hantering av flera kanaler, integration, innehållshantering och samarbetslösningar får beröm. Bland nackdelar märks att Kony är ganska färska, så ekosystemet har ännu inte utvecklats så långt.