10. Andreas Sjöberg, kundnära utvecklare, Palantir Technologies.

Antal år i yrket: 3 år.

Kompetens: Java och Groovy, även Typescript och ramverket React, egna språk samt diverse driftsystem som Foreman, Nagios, Puppet. Fullstackutveckling.

Verksamhetsområde: Bygger och implementerar Palantirs produkter i nära samarbete med några av bolagets viktigaste kunder inom statlig förvaltning. Speciellt fokus på kundnära problemlösning och produkter för integration av stora datamängder, analys och integritetsskydd.

Omdöme: En grym problemlösare som alltid har ett förslag på lösning på vilket problem som helst, lyder ett omdöme.