13. Jan Motin, konsult, Solid Beans.

Antal år i yrket: 22 år.

Kompetens: Mycket Java, just nu också Scala.

Verksamhetsområde: Generalist som till exempel byggt lösningar för energi-, telekom- och fordonssektorerna.

Andra meriter: Engagerar sig i internutbildning på Solid Beans.

Omdöme: Med sin långa och djupa kompetens inom mjukvaruutveckling förstår han väldigt snabbt utmaningar i utvecklingsarbetet, är ett omdöme. Beskrivs också dela med sig av sin kunskap.