19. Anders Bornholm, digital Strateg, Iteam.

Antal år i yrket: 20 år.

Kompetens: Generalist inom backendutveckling. Numera mest med Javascript, tidigare Microsofts Dotnetplattform. Ägnar sig åt områden som integration, säkerhet, arkitektur och devops.

Verksamhetsområde: Ägnar mycket tid åt att bygga api:er, leverera tjänster digitalt och knyta ihop existerande system. Hjälper även kunder att anamma agilt tänkande.

Andra meriter: Bloggar med pedagogisk inriktning.

Omdöme: Beskrivs, förutom som en mycket skicklig programmerare, som en bra coach och mentor för yngre programmerare som får lära sig om ” arkitektur, algoritmer, kod och bibliotek”. Anders Bornholm ligger bakom hela arkitekturen för Taxi Stockholms nya api som är ett realtidssystem baserat på mikrotjänster, Docker, Node.js, AI, big data-analyser, Amqp, strömningstjänster, med mera. ”Alla moderna tekniker du kan tänka dig”.