20. Peter Larsson, konsult och it-arkitekt, Callista Enterprise.

Antal år i yrket: 32 år.

Kompetens: Arkitekt och utvecklare med tyngdpunkt på agila arbetssätt, öppen källkod, C/C++, Javaplattformen och databaser (relationsdatabaser och nosql). På senare år mer fokus på molnteknik, webbtjänster och mikrotjänster. Gillar programmering i Go och att experimentera med smarta kontrakt.

Verksamhetsområde: Digitaliseringslösningar, framtagning av api:er och molntjänster. Även engagerad som sakkunnig arkitekt på beställarsidan vid offentliga upphandlingar.

Andra meriter: Håller föredrag ibland, bland annat på Callistas egna konferenser.

Omdöme: 30 års erfarenhet från att ligga i systemutvecklingens framkant lyfts fram. Beskrivs som en person som får saker gjorda och som snabbt sätter in sig i nya problemställningar.