21. Johan Emilsson, utvecklare, Seal Software.

Antal år i yrket: 6 år.

Kompetens: Maskininlärning, tolkning av text och informationsutvinning. Mest med Scala.

Verksamhetsområde: Specialiserad på tolkning av kontraktstexter.

Omdöme: Förutom teknisk kompetens lyfts det fram att Johan Emilsson ofta inbjuder till samtal, månar om sin omgivning och är hjälpsam, vilket gör att han blir viktig för andra i hans team.