3. Julia Oskö, backendutvecklare, Spotify.

Antal år i yrket: 11 år.

Kompetens: Java och webbutveckling med fokus på arkitektur, skalbarhet och prestanda.

Verksamhetsområde: Bygger lösningar för strömmande musik, även plattformar för intern innehållshantering på Spotify. Tidigare konsult inom lösningar för finansbranschen.

Andra meriter: Engagemang för att sprida programmering, till exempel via Kodcentrum, Tekla och initiativ för nyanlända. Anordnar hackaton för unga tjejer och håller föredrag, till exempel på konferensen European Women In Tech.

Omdöme: Julia har en fantastisk förmåga att lösa komplexa tekniska problem på ett organiserat och stukturerat sätt, tillsammans med resten av teamet och kravställare eller användare. Hon tänker brett, kritiskt och mångsidigt. Hon hittar ofta problem och möjligheter som andra missar och ser till att det tas omhand, lyder en röst om Julia Oskö.