Nytt för i år är främst två saker: Dels byter listan namn från ”Sveriges bästa utvecklare” till ”Årets bästa utvecklare”, dels innehåller den bara nya namn, alltså inga som har varit med på tidigare listor.

Men mycket är sig likt. Liksom förra året handlar det om personer som är aktiva med att bygga mjukvara i projekt i Sverige. Det innebär i praktiken att de allra flesta på listan ägnar det mesta av sin tid åt att skriva kod.

Jämfört med tidigare år har vi tonat ner betydelsen av kringaktiviteter ytterligare, till exempel att föreläsa, vara aktiva i olika communityn och blogga. Sådana aktiviteter har inte tagits med i bedömningen, även om de nämns i beskrivningarna av listdeltagarna, för att ge en lite bredare bild av dem.

Urvalet till listan har främst skett via en nomineringsprocess på webben, vilken gav över 100 namn. Dessutom har vi tagit mer informella tips i beaktande.

Liksom förra året har ett externt råd med välmeriterade branschpersoner varit involverat i arbetet med listan, både med att fastställa urvalskriterier och med att bedöma kandidater. Följande personer är med i rådet:

• Hamid Samadi, vd, Solid Beans
• Cecilia Borg, devopschef, Looklet
• Anders Eriksson, vd, Softronic
• Hanadi Obied, rekryterare, HiQ