Lagring kan man aldrig ha för mycket av, och lagringsutrustning kan framför allt aldrig bli för snabb. Den senare insikten pekar rätt tydligt mot flashminne. Ett företag som inte gjort så mycket väsen av sig inom lagring, men som nu försöker skapa sig en position med hjälp av just flashminne, är Huawei. Och man förmedlar en bild av hur man tror att lagringsteknik kommer att utvecklas.

Huaweis beskrivning av lagringslösningar handlar om de obalanser som lätt uppstår mellan komponenter i ett system. Man kan beskriva det så här: Om lagringsmedia blir snabbare blir det ett problem att kommunikationen är för långsam, och om kommunikationen blir snabbare är det ett problem att lagringsmedia är för långsamma.

Läs ocksåBrandsläckare släckte Microsofts Azure i sju timmar

The Register beskriver Huaweis satsning som att företaget jobbar på andra generationens flashlösningar för lagring. Den första generationen kännetecknades av långsamma diskar och snabb kommunikation. Det ledde till användningen av flashdiskar. Och även till intresse för nya typer av tekniklösningar.

Huvudpunkten för den andra generationen, kallad flash 2.0, är långsam kommunikation, i kombination med snabba flashdiskar. Den kommunikation det handlar om är NVM Express, eller NVMe. NVM står för non-volatile memory, alltså beständigt minne. Eller minne som har kvar data när strömmen slås av. Express står för användning av PCI Express-bussen.

Beskrivningen innefattar också begreppet ”NVMeoF”, vilket är NVMe i storskaliga (så kallade ”fabric”) sammanhang.

Allt det här ska leda till en era som Huawei kallar SCM 1.0-eran. SCM står för storage class memory, alltså minneskretsar som används för lagring. Utmärkande för den här eran ska bli en balans mellan prestanda för minneskretsar, NVMe och NVMeoF. Puh!

Läs ocksåNu kommer minnet som också är en processor

För att lyckas med det här har Huawei flera initiativ på gång. Kortfattat kan man säga att det handlar om nya arkitekturer för minne, lagring och säkerhetskopiering, med olika lösningar för olika funktioner. Noterbart är att man räknar med användning av flashminne även för säkerhetskopiering 2020.

Lösningarna innefattar ny mjukvara, men inte med totalt fokus på mjukvarudefinierad lagring, utan även med systemprogram på hårdvarunivå.