Jag vet inte hur det är med dig, men när jag ser nya modeord kan jag ibland tänka att ”varför kom jag inte på det själv”? Så är det definitivt med cloudops.

Det anspelar förstås på devops, som är att blanda ihop systemutveckling och it-drift, vad gäller personal, processer, med mera. Syftet med cloudops stämmer väl överens med flera av syftena med devops, till exempel att minska personalstyrkor och att ordna snabbare leveranser av lösningar.

Läs också: Inlåsning i datacenter hindrar flytt till molnet

Techworlds systersajt Infoworld uttrycker det lite brutalare, översatt till svenska: Det är dags att fundera på hur man kan ta bort folk från hanteringen av it-drift i molnet.

Det handlar med andra ord om automatisering.

Ett av löftena med molnet, som infrias i varierande grad, är att det är ett ställe där man kan hälla ner mjukvara och program, och att dessa som genom magi tas om hand. De flesta torde förstå att det inte är så enkelt, även om man i många fall kan slippa arbetsmoment som krävs när drift sköts i egna datacenter.

Men nu har många kommit så långt med molnsatsningar att de märker att även sådana drabbas av komplexitet, kräver stora arbetsinsatser och blir dyrare än väntat. Bland anledningarna märks till exempel användningen av hybridmoln, alltså att sammanfoga privata moln med publika molnplattformar. Även multimolnstrategier, alltså att använda sig av flera molnleverantörer för att öka tillgänglighet och pressa kostnader, bidrar till ökad komplexitet.

Och ej att förglömma, helt nya utmaningar med integration manifesterar sig när man dels ska integrera olika molnlösningar, dels integrera molnlösningar med traditionella it-lösningar.

Läs också: Ner som en pannkaka, upp som en sol. 2017 bjöd på många sköna revanscher.

Det finns ibland fog för att hävda att komplexiteten ökar, och därmed kraven på arbetsinsatser och personalstyrkor, med molnlösningar. Det handlar trots allt om komplexa, distribuerade system.

Det är här cloudops kommer in i bilden. Till skillnad från devops ligger inte fokus på att sammansmälta olika yrkesroller. Det handlar mer tydligt om att automatisera en arbetsuppgift, nämligen molndrift. Och det ska göras med genom att skapa nya, enklare abstraktionslager mellan de olika molnlösningarna och personerna som hanterar dem.

Det betyder att det behövs nya verktyg, arkitekturer och processer som någon måste bygga. Kanske är cloudopsarkitekt och cloudopsutvecklare framtidsyrken?