Javascript är språket som är på väg att bli normen på många plattformar. En anledning till det är att det ständigt skapas nya lösningar i och kring Javascript.

Just nu jobbas det för fullt med nästa standardversion av språket, kallad Ecmascript 2018. Specifikationen som hanteras av standardorganisationen Ecma är sedan länge den formella standarden för Javascript.

I vanlig ordning är det inte kommande lanseringsdatum som är det viktiga vad gäller leverans av den nya versionen, utan när nyheterna börjar implementeras, framför allt i webbläsare. Och det förväntas ske i år, berättar Zibi Braniecki för Infoworld. En del nyheter har redan införts. Braniecki är utvecklare på Mozilla och en av dem som ägnar tid åt den nya Javascriptversionen.

Läs också: Tesla har påbörjat produktionen av solpaneler

Bland nyheter som redan är godkända för den nya versionen märks att det blir enklare att bädda in kod skriven i andra språk i Javascriptprogram. Det här förenklar inte minst användningen av domänspecifika språk, alltså språk som skräddarsys för specifika sammanhang, till exempel för en viss bransch.

Även förbättringar av hanteringen av reguljära uttryck (regular expressions) är godkända. Det är säkert viktigt för vissa programmerare, men man kan undra om inte många övergav språket Perl till förmån för Javascript just för att slippa den typen av syntax.

Det är ännu fler förbättringar för reguljära uttryck på gång, men de är inte slutgiltigt godkända än.

Sammantaget kommer inte Ecmascript 2018 att bli någon omvälvande version. Däremot förväntas 2019-versionen bjuda på fler godsaker, som förbättrad asynkron hantering och bättre objekthantering. Men arbetet med 2018-versionen visar att utvecklingen av Javascript går åt rätt håll.

Läs också: Nya språk och ny teknik – fem heta trender visar att utvecklingen går framåt

Kanske är NectarJS en mer spännande nyhet. Det är en lösning för att kompilera Javascriptkod till maskinkod för många plattformar, och även till Webassemblyformat. NectarJS finns ännu inte i en färdig version, men om en sådan blir bra så ökar användningsområdet för Javascript betydligt. Då blir Javascript ett alternativ till C.