Utvecklare som jobbar i moderna miljöer får lov att hantera en stor mängd olika tekniklösningar. Det gäller plattformar, programkörningsmiljöer (runtimes), ramverk, språk, databaser. Kort sagt, det mesta.

Av allt att döma upplevs inte det här som betungande, utan som något eftersträvansvärt. Det visar till exempel en undersökning som gjorts av mjukvaruleverantören Red Hat. 87 procent av de som deltog i undersökningen angav att de använder, eller vill använda, flera olika tekniklösningar när de bygger mikrotjänster.

När Techworld ringer runt till svenska utvecklare är beskrivningen entydig: Ja, man ser att allt fler utvecklare vill ha större spännvidd i sina teknikval. Det främsta skälet till variation i teknikvalen är helt enkelt att olika lösningar passar olika bra för olika ändamål.

– Jag gillar funktionell programmering med till exempel Scala, men just nu jobbar jag en del med matrisberäkningar och då är jag tvungen att använda C eller Fortran av prestandaskäl, förklarar Jan Motin, utvecklare på Solid Beans.

Läs också: Javascript tar jättekliv i ny version

Den starka trenden för mikrotjänster gör att brokigheten i teknikvalen går att hantera:

– Med mikrotjänster är det mindre viktigt vilka tekniker de olika delarna av en lösning bygger på, eftersom mikrotjänsterna kommunicerar via gränssnitt, säger Anders Bornholm, digital strateg på Iteam.

Peter Örneholm som är Azureexpert på Active Solution har sett en tvådelad strategi på flera företag:

– Man vill ha en flexibel plattform med många alternativ i labbsituationer. Men i produktion försöker många företag standardisera på en handfull olika tekniklösningar för att underlätta en långsiktig förvaltning, säger han.

Peter Örneholm säger vidare att en strävan att undvika inlåsningseffekter är ett starkt skäl att ha tillgång till många olika tekniklösningar.

Ytterligare en aspekt av den tekniska mångfalden, åtminstone på lite större företag, är att den kan drivas av olika teams preferenser. Ett team kanske vill använda Javascript och ett ramverk som React, medan ett annat vill använda olika Microsoftlösningar. Med mikrotjänster blir det en betydligt rimligare strategi än det hade varit för fem eller tio år sedan.

Det är också viktigt att komma ihåg att vilja inte alltid är samma sak som att kunna.

– Jag tror att aptiten ökar på att prova olika tekniska lösningar, sedan är det en annan fråga om det verkligen får genomslag i projekten, säger Lina Flitig, arkitekt på PWC.

Förutom de strikt rationella skälen till teknisk mångfald kan man också nämna även en del mjukare anledningar. Det blir roligare att gå till jobbet som utvecklare om man oftare får prova på nya spännande tekniklösningar.

Läs också: Grundkunskaperna som ger dig en lysande framtid inom it

– Företag kan bli mer attraktiva och lättare attrahera duktiga utvecklare om utvecklarna får prova nya saker, inflikar Jan Motin.

Finns det inga skäl att vara försiktig med flexibiliteten, förutom uppenbara risker för teknikkaos?

– Det blir viktigt att ha kompetens för alla de olika tekniklösningarna, säger Anders Bornholm.

I tider då det är svårt att rekrytera utvecklare kan det så klart vara svårt att säkerställa en bred kompetens. Anders Bornholm påpekar också att mångfaldstrenden inte är helt entydig:

– Det är delvis motsatt trend som gäller för språk, att man försöker använda ett visst språk i så många situationer som möjligt. Javascript på både klienten och servern är ett exempel på det.