Puppet som är en mjuvaruleverantör inom devops har tillsammans med undersökningsföretaget Dora tagit fram rapporten 2017 State of Devops Report. Eftersom Puppet är en leverantör av verktyg inom just det området så får man så klart ta rapporten med en nypa salt, men den bjuder på en hel del intressanta insikter.

En given slutsats i rapporten är förstås att företag som använder devopsinriktade verktyg, som Puppet jobbar med, presterar bättre vad gäller utveckling av mjukvara.

Nog med brasklappar. Puppet delar in arbetsgivarna för de 3 200 respondenterna i rapporten (27 procent från Europa) i kategorierna lågpresterande, medelpresterande och högpresterande. Och det finns en del anmärkningsvärda skillnader mellan dem.

Läs också: Det är aldrig för sent att bli utvecklare – Helena bytte spår vid 38

Högpresterande företag levererar mjukvara hela 46 gånger oftare än lågpresterande. Och då har ändå gapet minskat jämfört med föregående års rapport. Då levererade högpresterande företag mjukvara 200 gånger oftare.

Det här betyder att högpresterande företag kan leverera mjukvara flera gånger per dag, på begäran. Lågpresterande mäktar med mellan en gång per vecka och en gång per månad.

Även vad gäller tiden för att göra en ändring skiljer det sig åt extremt mycket. Högpresterande företag är, håll i dig nu, 440 gånger snabbare. Och de misslyckade ändringarna har bara en femtedel så stor andel för de högpresterande företagen. Ett år innan var de högpresterande företagen osannolika 2 555 gånger snabbare.

Läs också: Glöm enhetliga teknikmiljöer – utvecklare plockar russinen ur kakan

Det framgår inte av rapporten hur ”stora” mjukvaror som levereras eller hur omfattande förändringar som genomförs. Men givetvis är det frågan om större kodmängder för varje tillfälle för de företag som beskrivs som lågpresterande.

Det här hänger förstås också samman med att det är mer sannolikt att de högpresterande, devopsinriktade företagen jobbar med arkitekturer baserade på mikrotjänster. Det bör i sig ge mindre kodmängder per leverans.

En slutsats är att företag som vill kunna leverera mjukvara och göra ändringar i dem snabbare och oftare sannolikt behöver se över vilka arkitekturer de väljer för mjukvarorna. En annan slutsats är att de företag som beskrivs som högpresterande har automatiserat systemutveckling i hög grad.