Många frontendutvecklare funderar inte särskilt mycket över vilka färger de använder i sina användargränssnitt. Till och med om du är designer så är chansen (risken?) stor att du inte själv bestämmer vilka färger som ska användas.

Det kan vara någon mer konstnärligt lagd person som har slagit fast en företagsstandard för färgval i applikationer och på sajter. Eller så bestäms färgerna av mer generella företagsstandarder som knyter an till logotyper och liknande.

Finns det något facit för vad som är bra färger i användargränssnitt?

Nja. Det finns teorier, men det finns också en massa kritiska röster om de teorierna. Och det finns en massa variationer vad gäller teorier. Allt från bestämda uppfattningar om vilka färger som är bra för olika ändamål, till funderingar om att det inte är viktigt vilken färg man väljer – däremot hur man varierar de färger som används.

Läs ocksåNu börjar röjningen inför Googles intåg i Dalarna

I ett blogginlägg på det amerikanska företaget Just In Minds sajt beskrivs en intressant undersökning som man gjort. Just In Mind utvecklar och säljer ett designverktyg.

Undersökningen visar att 49 procent av alla designers av användargränssnitt föredrar svarta användargränssnitt med ljus text på jobbet. Men utanför jobbet är det bara 32 procent som vill ha svarta användargränssnitt.

Det visar att preferenserna är olika på jobbet och på fritiden. Frågan är hur en designer tänker när han eller hon arbetar. Väljer personen det som känns rätt i sin egen situation, på jobbet, trots att de tänkta användarna kommer i kontakt med användargränssnittet på sin fritid?

Är det så att den svarta bakgrunden passar bra för personer som sitter många timmar i sträck och jobbar med kod, men inte för sporadisk användning på fritiden?

Det finns teorier om hur olika färger påverkar köpbeteenden på en sajt. Vad gör man om företagets färgstandarder går stick i stäv med de erfarenheter man har av färgers påverkan på köplust?

Läs också: E-handelskunder backar ofta ur köp på mobilen

Det enda man verkar kunna konstatera med säkerhet är att ett företags färgstandard kanske inte är bäst anpassad för användargränssnittet på företagets sajt.