Stack Overflow inleder ett samarbete med utbildningsföretaget Pluralsight. Användare kan göra kunskapstester inom 63 olika områden och publicera resultaten i sina profiler. Det handlar om ett brett spann av olika fackkunskaper. Java, Python och ramverket Angular är några exempel.

Läs också: Så kommer du snabbast igång med Node

Testerna består av mellan 20 och 25 frågor och man får ett testresultat som kallas för Pluralsight IQ. Namnet är lite missvisande, eftersom IQ inte har något att göra med intelligenskvot utan är ett rent kunskapsmått. Förkortningen IQ står i det här sammanhanget för Iris Quotient.

Lars

Ett Pluralsight IQ-resultat är graderat från noll till 300. De som gjort ett test inom ett område placeras i en av tre kategorier, översatt till svenska:

  • Nybörjare, percentil 1–20 av alla som gjort testen inom det området.
  • Duglig, percentil 21-80.
  • Expert, percentil 81 och högre.

Läs också: Här är språket som utvecklare älskar att hata

Testerna är utformade tidsmässigt så att man inte ska kunna söka efter svar på webben. Man kan göra om en test inom ett område när det kommer en ny version av tekniken det handlar om.

I skrivande stund har Stack Overflow drygt åtta miljoner användare. Närmare bestämt 8 395 834.