När programmeringsspråket Cobol lanserades 1959 var en av de starkaste drivkrafterna att även folk som inte var programmerare skulle kunna bygga applikationer. Samma sak med 4G-verktygen på 80- och 90-talen. Och databasen och utvecklingsverktyget Filemaker Pro som såg dagens ljus 1985.

Och så vidare, det finns fler exempel på initiativ att förenkla byggandet av applikationer. De olika initiativen har i hög utsträckning ebbat ut, efter inledande entusiasm. Det finns flera skäl till det:

  • De som byggde applikationerna med de enkla verktygen stötte de på patrull när de ville skräddarsy applikationerna. Det var svårt, eller omöjligt, att få till exakt de lösningar man ville ha.
  • De färdiga applikationerna led av brister vad gäller skalbarhet. Det blev problem med krav på höga prestanda, många användare, stora datamängder och team med flera utvecklare.
  • Att köra de färdiga applikationerna ställde ofta krav på att införa ytterligare en teknisk miljö, med allt vad det innebär av komplexitet, integrationsproblem, kompetenskrav och kostnader.

Men i dag ser läget kanske annorlunda ut. Den senaste vågen av enkel utveckling går under benämningen ”low-code”. Benämningen säger rätt mycket: fokus ligger inte på att man inte ska koda alls, utan på att koda mindre. Och smartare.

Det allmänna arbetssättet är att ”rita” applikationerna med visuella verktyg, till exempel vilka datakällor som ska användas, hur flödet i en applikation ska se ut, liksom hur formulär ska utformas. Sedan finns ofta verktyg för att driftsätta applikationer och för att övervaka driften av dem.

Läs också: It-proffs vinnare på framtidens arbetsmarknad

Det ska gå att skräddarsy lösningar, om man vill. Det innebär visserligen att en del av fördelarna med verktygen, som smidigare och snabbare utveckling, går förlorade. Men ett projekt ska inte avstanna på grund av det inte går att anpassa den applikation som byggs.

De nya verktygen och plattformarna adresserar också skalbarhet, i alla dess former. De färdiga applikationerna körs ofta på standardplattformar som Java och Microsofts Dotnet. Det gör också att applikationerna inte bidrar till arkitekturkaos i samma utsträckning som förr.

Vilka verktyg, och driftsmiljöer, handlar det om? Bland ledande leverantörer nämns ofta portugisiska Outsystems och amerikanska Salesforce. Även Microsoft och Filemaker, det senare ett dotterbolag till Apple, nämns ibland. Och så finns en del färska utmanare, till exempel svenska Flowfactory.

Frida Höök
Frida Höök, marknadschef på Flowfactory.

– Ett starkt argument för low-code-verktyg är att de frigör dyrbar tid för professionella utvecklare. De kan lägga minimalt med tid på standardfunktionalitet och istället lägga merparten av sin tid på det verkligt kluriga, som integration och anpassningar, säger Frida Höök, marknadschef på Flowfactory.

Hon berör en situation som gör de här verktygen mer intressanta än tidigare. I dag är det brist på utvecklare, det är svårt och dyrt att rekrytera dem. Det är en bidragande orsak till att det tar tid att bygga önskade applikationer. Här är low-code-verktygen tänkta att underlätta på två sätt:

  • Dels genom att folk som inte är professionella utvecklare kan vara med och bygga applikationer. Det kan också göra att gapet mellan verksamhets- och it-folk minskar, med mer ändamålsenliga applikationer som följd.
  • Dels genom att det ska gå snabbare att bygga applikationer med low code-verktygen, än med traditionella utvecklingsverktyg.

Om man satsar brett på en low code-plattform finns också potentialen att minska spretigheten i applikationsportföljen, genom att samma plattform används för många applikationer. Mot det argumentet talar kanske dels att samma sak gäller för även andra typer av plattformar, dels att införandet av en low code-plattform i sig kan öka mångfalden, om man har kvar andra typer av plattformar.

Läs också: Så fungerar Tensorflow – verktygslådan för AI

Men hur är det med möjligheten att skräddarsy applikationer? Vi frågar Jan Dirk Bakker, entusiastisk Outsystemsutvecklare på nederländska Frankort & Koning, ett företag i frukt och grönsaksbranschen.

Jan Dirk Bakker
Jan Dirk Bakker, Outsystemsutvecklare på Frankort & Koning.

– Verktyget sätter inte stopp, man kan göra vad som helst. Det går att skriva funktioner i till exempel C# och Javascript, säger Jan Dirk Bakker, som bor i Sverige och jobbar på distans.

Han jobbar med att utveckla Frankort & Konings egna affärssystem, till exempel logistikfunktioner som är mycket viktiga i livsmedelsbranschen. Han berättar att standardsystem dels är väldigt dyra, dels inte uppfyller de väldigt specifika krav som man har. Och det skulle ta för lång tid att använda mer traditionella plattformar som Java och Dotnet.

Finns det inga situationer då Outsystems plattform inte räcker till?

– Jo, det är klart. Just nu jobbar jag till exempel med maskininlärning och då är inte Outsystems så lämpligt. Men det går att integrera lösningar som skapas med olika verktyg, säger Jan Dirk Bakker.

Både Flowfactory och Outsystems har låga profiler i Sverige. Flowfactory för att man är färska på marknaden. Företagets plattform har visserligen använts i flera år hos stora kunder, men det var först i juni som en betaversion avsedd för allmän försäljning släpptes. Man jobbar nu på att etablera sig som en generell leverantör.

Outsystems är etablerat globalt, men har inte haft någon närvaro att tala om i Sverige, vilket man jobbar med att skapa nu.

Det finns saker att säga även om andra leverantörer. Salesforces lösningar upplevs till exempel ibland som centrerade runt företagets populära molntjänst för kundvård. Vad gäller Microsoft finns misstankar dels om att enklare utvecklingsverktyg ses som en väg till företagets mer avancerade lösningar för utvecklare, dels om att Microsoft gärna ser kopplingar till företagets affärssystem.

Läs också: Är du Java-utvecklare? Bered dig på ett helvete!

Hur det än är med de här funderingarna så är en sak uppenbar: Om användningen av low-code-plattformar tar fart så är finns det gott om plats för framgångsrika leverantörer. Än så länge.

Finns det inga som är entydigt negativa till low-code-verktygen? Det skulle kanske vara utvecklare som ser sina positioner hotade om mindre teknisk personal kan bygga applikationer. Men man kan tycka att de borde vara glada över att slippa en del av sina arbetsbördor.

Och så knäckfrågan: Kan vem som helst bygga applikationer med low code-verktyg?

– Nej, vem som helst kan inte bygga en applikation, särskilt inte om du ska bygga ett mer komplext verksamhetssystem. Du måste ha förmågan att strukturera det som ska göras och förstå hur allt ska hänga ihop. Men den stora skillnaden är att du med low-code-verktyg inte behöver kunna koda., säger Frida Höök.