SD Times rapporterar att forskare på MIT jobbar på att skapa specialiserade chipp för att hantera publik kryptering. Det handlar alltså om lösningar som för att jobba med både publika och privata krypteringsnycklar. Sådana används till exempel för elektroniska signaturer och för säker kommunikation, både mellan människor och direkt mellan datorer och andra apparater.

Det MIT främst intresserar sig för är hur kryptering används för IoT-enheter, inte minst att minska elförbrukningen. Problemet är att lösningarna blir väldigt storskaliga om till exempel tiotusentals uppkopplade enheter ska hanteras.

Läs också: Nu går det att hyra superchipp för AI på Googles molnplattform

I dag sköts hanteringen ofta med mjukvara, vilket inte är optimalt i alla lägen. Det chipp som MIT utvecklar för ska kunna hantera kryptering med en fyrahundradels så stor elförbrukning som mjukvara, en tiondel så mycket minne och 500 gånger snabbare.

En annan forskargrupp på MIT utvecklar ett chipp som är tänkt att användas för neurala nätverk, vilket är ett hett område. Enligt MIT ska elförbrukningen kunna minskas med upp till 95 procent genom att använda det chippet.

Data behöver ofta flyttas mellan minnet och processorn för neurala nätverk, vilket är den del av hanteringen som förbrukar mest el. Det här adresserar MIT-forskarna genom att hantera data direkt i minnet, så att de inte behöver flyttas. Det görs genom att data representeras med elektriska värden som används för att göra beräkningar. Det ska inte bara ge en minskad elförbrukning, utan även tre till sju gånger snabbare beräkningar.

Läs också: Sanslöst tryck på chippmarknaden – 25-procentig ökning för ständiga utmanaren

Det är oklart när, och om och hur, färdiga produkter som baseras på den här forskningen kan lanseras.