Olovliga inloggningsförsök blir allt vanligare på internettjänster och sajter. Det menar innehållsleverantören Akamai som i en färsk rapport pekar på att 43 procent av alla inloggningsförsök kan vara olovliga. Det skriver The Register.

”Missbruket av användaruppgifter som angreppsmetod ökar i popularitet, mycket tack vare de stora databaser mer användarnamn och lösenord som har stulits och sålts på nätet”, skriver företaget i sin rapport.

Inloggningsförsöken som Akamai observerat gjordes i november och december förra året, och om man får tro företaget rör det sig främst om två typer av angrepp.

Dels snabba angrepp där tusentals försök utförs på kort tid och dels en långsammare metod med längre tid mellan försöken – vilket drar mindre uppmärksamhet till sig.

Läs också: Färre ransomware-angrepp mot Android under 2017

En svaghet med Akamais undersökning, som de själva pekar på, är att de enbart tittat på inloggningsförsök där användarnamnet är i form av en e-postadress – därför kan siffran se annorlunda ut om man även skulle räkna med inloggningar som kräver ett specifikt användarnamn.

”Missbruket – oavsett om det rör sig om brute-force-angrepp, gissning eller via olagliga listor med användarnamn och lösenord – kommer inte att försvinna den närmsta tiden. Människor använder ofta samma lösenord på flera ställen och alltför många organisationer bevakar inte inloggningar tillräckligt mycket”, skriver Akamai.