Artificiell intelligens, AI, kommer att beröra alla typer av företag, ja hela samhället och individer. AI och maskininlärning kommer slå igenom snabbt, exponentiellt och disruptivt. Centralt i ett AI-baserat system är lagringskapaciteten: var, hur och hur snabbt data kan slussas och hur snabbt och träffsäkert den kan utföra de operationer eller ge de svar man önskar.

Traditionellt har företag använt data för några terabyte, men i takt med att maskininlärning slår igenom kommer vi snarare tala om petabyte. Data i sig kommer kategoriseras olika beroende på hur förädlad den är. Vårt sätt att se på och hantera data och datavolymer står inför en omvälvande förändring. En modern bil lär generera 7 gigabyte data under en halvtimmes körning, medan självkörande bilar lär generera 1 gigabyte varje sekund.

Läs också: AI förändrar hela samhället – det måste vi börja diskutera

Datamängderna i dessa system är också betydligt större än vad vi är vana vid och denna tillväxt har redan börjat. För att kunna hantera tillväxten och göra de data man önskar tillgängliga på kortast möjliga tid, kan man använda sig av maskininlärning. Alternativet har varit att försöka anpassa sig efter utvecklingen av hårdvara. Att ha fokus på den senaste hårdvaran blir en för kostsam linje att välja då dessa datamängder fullständigt exploderar.

Det här är en artikel från Expert Network »

Eftersom volymer och komplexitet i transaktioner många gånger kan vara nästintill omöjliga att förutsäga blir det ofta applikationen som får styra vilka lagringsresurser som ska användas och hur. I en lagringsmiljö där applikation och lagring kan fungera i symbios skapas en organism som kan växa och skala ner efter behov.

Det går fort, och det är lätt att utvecklingen känns övermäktig och att man inte vet var man ska börja. Mitt råd är att börja någonstans, följ utvecklingen, och inte vara rädd för att tänka nytt när det gäller hur ni ska hantera er lagring med sikte på framtiden. Investera kommande år i en lösning som är förberedd för datatillväxt. Och tänk kanske framför allt på snabbheten och smartheten i mjukvaran.

Fakta

Befattning: Nordic Sales Director
Företag: Infinidat
Linkedin: Fredrik Arveskär
Twitter: @farveskar
E-post: farveskar@infinidat.com
Hemsida: www.infinidat.com
Expertområden: Lagring, datahantering
Bakgrund: Lång erfarenhet av it-branschen. Har etablerat ett antal teknikbolag i Norden, däribland SonicWall, Commvault och Infinidat.