En gång i tiden, närmare bestämt 2011, presenterades Googles språk Dart som en ersättare till Javascript. Så blev det inte, trots en del inledande intresse, i stället verkade som om Dart i princip lades ner.

Men av allt att döma har man fortsatt att använda Dart internt på Google och nu gör man även en nysatsning för att etablera språket på marknaden. Pratet om att ersätta Javascript har tonats ner rejält. Dart presenteras rätt och slätt som ett alternativ för att bygga klientlösningar, i webb- och mobilmiljöer.

För att lyckas med det jobbar Google för fullt med version 2 av språket, som finns i en betaversion. Fokus verkar ligga på en mängd praktiska förbättringar, som ett förbättrat typsystem, renare syntax och nya utvecklingsverktyg.

Läs också: Google gör allt för att blåsa liv i sin Javascriptdödare Dart

Dart delar härkomst med till exempel Javascript och Typescript, som ett språk i C-familjen. Det går att köra på flera olika sätt: transkompilering till Javascript, direkt i webbläsaren Dartium, fristående med en egen virtuell maskin och kanske framför med en lösning som heter Flutter på Android och IOS.

Med Flutter kompileras kod som körs ”i förväg” till maskinkod. Det borde innebära bra prestanda, åtminstone i teorin.

Frågan är om Dart har bättre möjligheter att slå sig in på marknaden nu än för sex år sedan. Faktum är att nischen för ”Javascriptersättare” har blivit ännu mer konkurrensutsatt, bland annat för att Microsoft haft framgångar med Typescript. Lägg till det att Kotlin seglat upp som ett starkt alternativ för Androidutveckling. Och framför allt att Javascript självt utvecklas starkt.

Läs också: Google listar de bästa Android-telefonerna för företag – och Samsung platsar inte

Det är nog främst två saker som talar för Dart: dels att det fortfarande inte finns någon given segrare på den marknad som i dag domineras av Javascript, dels möjligheten att föra samman webb- och mobilutveckling i större utsträckning än vad som är fallet i dag. Att Google är entusiastiska är naturligtvis också en fördel för Dart.