Är vi ensamma i universum, eller finns det liv på andra planeter? Det är frågan som har gäckat mänskligheten i åratal och fått forskare världen över att rikta blicken mot stjärnorna i jakten på en signal från utomjordiskt liv.

Men om en sådan signal skulle nå oss – är det då klokt att försöka läsa av meddelandet, eller bör vi behandla det som ett utomjordiskt phishing-mejl? Den frågan ställer sig astrofysikerna Michael Hippke och John Learned i en rapport där de varnar för riskerna med utomjordiska cyberangrepp. Det skriver NBC.

”Ett komplext meddelande från rymden skulle kräva datorer för att visas, analyseras och förstås. Sådana meddelanden kan inte med säkerhet riskbedömas, och den tekniska risken kan vara ett existentiellt hot. Komplexa meddelanden skulle behöva förstöras i syfte att undvika risk”, skriver forskarna i rapportens inledning.

Läs också: Elon Musk ska landa rymdskepp på Mars – inom fem år

En av riskerna som forskarna målar upp är att ett utomjordiskt meddelande de facto skulle kunna vara ett ransomware, där hackarna till exempel kan hota att förvandla vår sol till en supernova.

Naturligtvis är detta enbart spekulationer, men forskarna visar tydligt på behovet av att ta fram en säker metod för att hantera liknande meddelanden – ett så kallat fängelse där informationen kan behandlas utan risk för att skadlig kod (eller andra hot) kan sprider sig.

”Vårt huvudargument är att en meddelande från en ETI [’extraterrestrial intelligence’] inte kan dekontamineras med säkerhet. Inte för något mer komplicerat än enkelt utskrivna bilder och ren text, de tekniska riskerna är omöjliga att bedöma på förhand. Kanske väljer vi enbart att förstöra ett sådant meddelande eller så tar vi risken. Risken för mänskligenheten kanske är liten, men inte noll”.

Läs också: Säkerhetsklyftan är 2018-års största it-utmaning

Med de alarmerande varningarna är det kanske lätt att tro att Hippke och Learned fruktar utomjordiska cyberangrepp så pass mycket att de själva inte skulle öppna ett ”mejl” från andra planeter – men så är inte fallet.

”Det är alltid klokt att förstå risk och möjligheter på förhand, och att göra medvetna val för eller emot snarare än att blint följa en utstakad väg. På det hela taget anser vi att risken är väldigt liten (men inte noll) och att den eventuella nyttan är väldigt stor, därför uppmanar vi till läsning av inkommande meddelanden”, skriver forskarna.