Garrett Camp som var med och grundade Uber har bestämt sig för att ge bort hälften av sin förmögenhet till välgörenhet, berättar Fortune. Inte nog med det, han har även skapat sin egen kryptovaluta, kallad Eco.

Bland flera anledningar till att skapa en egen kryptovaluta nämner Camp att han tycker att det finns många brister med de existerande, som Bitcoin. Han är inte ensam om att vara kritisk.

Ett övergripande mål med Eco är att det inte ska vara kontrollerat av en enskild individ, organisation eller av ett enskilt land. Ytterligare ett mål är att den större delen av det ekonomiska värde som genereras med Eco ska användas för att ”skapa en mer rättvis distribution av resurser”, står det att läsa på hemsidan för Eco.

Läs också: Bill Gates: Kryptovalutor orsakar människors död

För att lyckas med de stora målen har man tänkt till i flera avseenden, vilket beskrivs i en rapport. Fyra saker sticker ut:

  • Enbart verifierade noder ska användas för att konfirmera transaktioner. Det ska alltså inte fungera med anonyma noder. Det ger å ena sidan ökad säkerhet, å andra sidan innebär det att lösningen blir decentraliserad i mindre utsträckning.
  • Eco har en stor volym av så kallade tokens (representation av värden), till en början en biljon (en miljon miljoner). Tanken är att tokens ska bli billiga, räknat i traditionella valutor. Hälften av alla tokens ska distribueras till den första miljarden verifierade individer om blir användare av Eco.
  • Enkla webb- och mobilappar ska göra det enkelt att använda Eco.
  • Eco ska bli energisnålt, bland annat för att det inte ska finnas nätverk av så kallade ”miners”.

Planen för Eco är att användningen ska komma i gång i slutet av året. Det återstår att se om Eco kan hävda sig i konkurrensen bland kryptovalutor.