The Register berättar om att IBM jobbar med något som kallas homomorfisk kryptering (homomorphic encryption). Fast egentligen kanske man borde prata om homomorfisk dekryptering.

Utan att gå in på de matematiska detaljer som man får anta ligger till grund för benämningen så fungerar det så här: homomorfisk kryptering gör det möjligt för en mjukvara att använda krypterade data utan att dekryptera dem.

Det här innebär en stor fördel vad gäller säkerhet. Eftersom en mjukvara inte behöver transformera krypterade data till klartext så minskar attackytorna för dem som vill komma åt känslig information olovandes. Och det är förstås intressant i tider då det blir allt viktigare att skydda sina data.

Läs också: 500 gånger snabbare och mer strömsnålt – MIT utvecklar superchipp för kryptering

Så, var klämmer skon? Med ett ord: prestanda. Homomorfisk kryptering är väldigt långsam.

Men IBM rapporterar om framsteg, i form av C++-biblioteket HElib för homomorfisk kryptering, vars senaste version finns på Github. Det har inte bara blivit 30-75 gånger snabbare, utan kräver ofta även 33 – 50 procent mindre utrymme för att göra sitt jobb.

Bland de optimeringar som gjorts märks att flytta ut vissa beräkningar från mjukvarans huvudslinga, vilket i sig ska ha gett mellan sex och åtta gånger snabbare körning.

HElib är fortfarande ett forskningsprojekt och det är oklart hur det står sig prestandamässigt mot mer traditionella lösningar. Men visst verkar det vara lovande forskning.