Det är ett mål för de flesta företag att bygga mjukvara med hög kvalitet snabbt, och att leverera nya versioner ofta. Men hur mäter man snabbhet, kvalitet och leveranstakt? Det behövs eftersom nya sätt att jobba med leveranser av mjukvara kan vara problematiska.

SD Times berättar om en rapport från Circle CI, ett företag som säljer en plattform för kontinuerliga leveranser, eller för att ”bygga pipelines” som är fackbegreppet som används. Rapporten tar fasta på tre mätetal:

• Stabilitet för huvudgrenen (mainline branch) för ett mjukvarubygge. Hög stabilitet innebär att man kan sjösätta en ny version av en mjukvara när som helst.
• Tid för att leverera (”deploya”) mjukvara.
• Frekvens för att leverera mjukvara.

– De flesta team har ingen aning om hastigheten de jobbar med. De levererar mjukvara i en hastighet som känns bra för dem, men de vet inte nödvändigtvis hur snabbt det är i jämförelse med resten av branschen, säger Jim Rose, vd på Circle CI, till SD Times.

Läs också: Google vill att alla webbsidor ska bli snabbare

I rapporten tittar Circle CI närmare på hur ett urval av företagets kunder arbetade under juni och juli förra året. Circle CI har fler än 25 000 företag som kunder och användningen av företagets plattform berör fler än 300 000 utvecklare.

Enligt rapporten har 80 procent av företagen så pass stabila huvudgrenar av mjukvaror de utvecklar att de kan leverera nya versioner av dem 90 procent av tiden. De bästa fem procenten av företagen kan leverera 99,9 procent av tiden eller oftare, de sämsta fem procenten bara 53 procent av tiden eller ännu mer sällan. Medianen är 98,5 procent av tiden.

Vad gäller tiden för att leverera så är den ett mått på hur lång tid det går mellan att man sätter i gång en leverans och att den nya mjukvaran körs. För de fem procent bästa företagen tar det 2,7 minuter eller ännu kortare tid. För de fem procent sämsta företagen tar det 30 minuter eller ännu längre tid. Medianen är 7,6 minuter.

Läs också: Nu ska Digiplex datacenter ge fjärrvärme till 10 000 bostäder

Vad gäller frekvensen så levererar de fem procent bästa företagen nya versioner i sina mest aktiva projekt minst 32 gånger per vecka. Det är 24 gånger oftare än de fem procent sämsta företagen och fem gånger oftare än medianföretaget.

Frågan är hur väl de här uppgifterna står sig som några slags standardvärden för jämförelser. I alla fall bättre än inga jämförelsevärden alls.