Som utvecklare har du valet att köra din kod antingen på en server någonstans (på en molntjänst eller i ett eget datacenter) eller på användarens egen dator eller mobila enhet. I de flesta fall kanske det är uppenbart vilket som passar bäst, men det finns också användningsfall då ingetdera är optimalt.

Man skulle behöva något mellanting ibland. Alltså kunna köra kod någon annanstans än på användarens egen dator, men ändå kunna få hyfsade prestanda via en server som finns så nära användaren som möjligt.

Precis det försöker molnföretaget Cloudflare tillhandahålla med Cloudflare Workers. Det går ut på att köra Javascriptkod med Googles Javascriptmotor V8 i ett av Cloudflares datacenter som finns så nära användaren som möjligt. Eftersom Cloudflare har fler än 127 (”127+”) datacenter över hela världen är tanken att något ska finnas riktigt nära.

Läs också: Nytt namn ska sätta fart på Java EE – och chefen finns i Malmö

Vad är det för vits med det här? Jo, Cloudflare säger att ”ett typiskt Workerskript körs under en millisekund”. Sedan beror det förstås också på hur lång tid skriptet tar att köra. Man säger sig också kunna garantera att en Worker ”skapas på mindre än 30 sekunder”, genom att den hanteras i ett datacenter som ”nära användaren”.

Det här betyder alltså att man har en runtime-miljö i form av en Worker i gång som kör de skripts som skickas till den.

Huruvida det finns ett datacenter tillräckligt nära får man så klart kolla upp, om det handlar om verkligt tidskritiska körningar. Likaså om man får någon relevant tidsmässig fördel jämfört med att använda till exempel Amazons Lambda eller Microsoft Azure Functions för att köra serverlösa funktioner.

Läs också: Så funkar Microsofts nya kvantspråk för supersnabba beräkningar

Priset är 50 cent, cirka fyra kronor och tio öre, för en miljon förfrågningar till en Worker, med en minimiavgift på fem dollar, cirka 41 kronor, per månad.