Säkerhetsforskarna vid MalwareHunterTeam har hittat en ny sorts ransomware som just nu sprider sig på internet. Det illvilliga programmet, som fått namnet Zenis, angriper sitt offer på två olika fronter för att skapa maximal skada. Dels krypterar programmet användarens filer och dels raderar den eventuella backupper. Det skriver Bleeping computer.

Läs också: Experter dömer ut lösenordshanteraren i Firefox

Som om det inte vore nog ser gisslanprogrammet även till att skriva över de backuppade filerna tre gånger innan borttagningen så att det blir svårare att återskapa dem.

I skrivande stund finns det inget verktyg som kan dekryptera filerna som Zenis låser, och experterna har ännu inte lyckats komma fram till hur programmet sprider sig.

Läs också: Gisslanprogrammet Shurl0ckr är en mästare på att undvika antivirusprogram

Med tanke på att de flesta detaljer kring Zenis är okända är det svårt att säga hur man kan skydda sig från angreppet. Men ett bra råd är att aldrig öppna bifogade filer som skickas till en om man inte vet vem avsändaren är, eller vad det är för fil. Vad gäller backupper kan det vara en klokt att spara sådana på en extern disk som man sedan kopplar ur datorn.