I en rapport från molnföretaget Digital Ocean berättar 5 993 utvecklare från hela världen om hur de förhåller sig till olika trender. Rapporten som heter Currents är tänkt att komma ut varje kvartal. 22 mars släpptes den tredje utgåvan.

Först ut är de närbesläktade områdena kontinuerlig integration och kontinuerliga leveranser. Eftersom kontinuerlig integration kan ses som en delmängd av kontinuerliga leveranser ät det inte så konstigt att fler har anammat det första, än det andra.

Mest populär är kontinuerlig integration bland företag med 100 – 999 anställda, drygt 65 procent av de tillfrågade arbetar så i det segmentet. Men både segmenten 26 – 99 och fler än 1 000 anställda har hängt på det här arbetssättet, med andelar på klart över 60 procent.

Läs också: Supersnabba ändringar största fördelen med low-code

Föga förvånande har de riktigt små företagen inte kommit i gång i lika hög utsträckning. Bland företag med 1 – 5 anställda är det bara cirka 45 procent som jobbar med kontinuerlig integration.

Användningen av kontinuerliga leveranser följer samma mönster, men som sagt på en lägre nivå. Både bland företag med 100 – 999 anställda och bland de med fler än 1 000 anställda har drygt 52 procent kommit till skott. För företag med 26 – 99 anställda är andelen 49 procent.

Återigen ligger de riktigt små företagen (1 – 5 anställda) efter, med en andel på drygt 35 procent.

Att en hel del företag inte kommit i gång med kontinuerlig integration och kontinuerliga leveranser verkar inte bero på att vilja saknas. Den vanligaste orsaken till att inte ha kommit i gång är att man planerar att göra men helt enkelt inte har hunnit än. 43 procent anger det.

26 procent av dem som inte har kommit i gång anger att de här arbetssätten inte behövs för deras arbetsflöden och tio procent tycker att de är för komplicerade.

Vad gäller intresse bland utvecklare finns det ett område som de lockar de allra flesta. Det är, föga förvånande, AI och maskininlärning. Hela 81 procent är intresserade av att förkovra sig och prova på att bygga lösningar redan i år. Allra mest intresse finns det för maskininlärning, som 41 procent är intresserade av.

En annan företeelse som lär lägga beslag på energi för de allra flesta utvecklare i Europa är förstås GDPR. Men det gäller inte bara för européer. 29 procent av alla respondenter i undersökningen, från hela världen, anger att deras team förbereder sig för införandet av GDPR. 37 procent gör det inte och 34 procent är osäkra på hur det ligger till.

Läs också: 16 sätt att bli det bästa it-proffset

Uppfattningarna om hur mycket tid de enskilda individerna kommer att behöva lägga ner på GDPR varierar, för att uttrycka det milt. 13 procent räknar med att det ska räcka med en till fyra timmar. Åtta procent tror att det kommer att krävas mer än 100 timmar. Det vanligaste svaret är 11 – 50 timmar, vilket 33 procent tror.

Per land kommer Sverige tvåa vad gäller att arbeta aktivt med GDPR. Här jobbar cirka 69 procent med det. Etta kommer Storbritannien med 70 procent. Kan det bero på osäkerhet inför Brexit? Eller på att man har en flitig motsvarighet till Datainspektionen?

Slutligen har folk fått berätta om vad de ser som hinder för att öppen källkod ska användas mer på företag. Respondenterna fick välja två orsaker var. Det främsta skälet tror man är att företag vill låsa in sina kunder med proprietära produkter. 50 procent tror det. Tvåa är brist på professionell support, med 46 procent.