Att en molnmigrering inbegriper att flytta massor av data begriper de flesta. Man kanske också har koll på olika typer av lagringslösningar, till exempel att det är olämpligt att migrera en databas genom att flytta databasfiler till en molntjänst för objektlagring.

Men vet man vad det är som sinkar själva migreringen till molnet?

Det räcker inte att räkna hur många GB det handlar om, för att beräkna tiden för flytten. Här tipsar Infoworld om fem fartsänkare för molnflytten.

Fartsänkare 1: Dataprepareringen

Det är inte bara att flytta data rakt av. Det krävs ordentliga insatser för att förbereda data inför flytten, till exempel filtrera bort data som faktiskt inte behöver flyttas. Exempel på sådana är gamla säkerhetskopior och versioner som kanske ingår i en lokal datamängd.

För att lyckas behövs det testprojekt (proof-of-concepts). Utan sådana ökar risken för dyrbara förseningar efter att ett migreringsprojekt kommit i gång på allvar.

Läs också: Se upp för prestandatapp när du flyttar applikationer till molnet

Andra saker att undersöka är om samma dataformat är lämpliga i en molnlösning som lokalt och i vilken ordning data bör flyttas. Beroende på hur ett databasschema ser ut kan fel ordning för flytten leda till att det inte går att validera data på önskat sätt. I så fall kanske man inte upptäcker ett fel som gjorts tidigt förrän hela flytten är avklarad och måste börja om. Om data behöver vara tillgängliga även under flytten blir det här extra kostsamt.

Fartsänkare 2: Valideringen av informationen

Att kontrollera en informationsmängds integritet är kanske det viktigaste steget av alla under en migrering. Det är i alla fall det som är enklast att strula till. En sak som det slarvas med ibland är att kontrollera att själva importen har fungerat som den ska, alltså att inte bara kontrollera all information efter att den importerats.

Det här blir extra viktigt om format och struktur behöver förändras för data under en molnmigrering. Och som vanligt blir problem mer kostsamma om de upptäcks sent. Det är också viktigt att prestandaomptimera själva valideringen.

Fartsänkare 3: Kopieringen

Oberoende av om man skickar data via internet eller på fysiska lagringsmedia kan själva kopieringen, alltså skrivningen, av data ta mycket tid. Sådana problem kanske inte upptäcks under ett mindre testprojekt, men när det ”riktiga” projektet startas dyker det upp någon oväntad flaskhals som är svår att åtgärda.

Det kan till exempel handla om problem med att kopiera till flera fysiska enheter parallellt eller att det saknas hårdvara för att optimera mellansteg i processen.

Fartsänkare 4: Dataflytten

När man väl har preparerat, formaterat och validerat data, samt hittat ett sätt att kopiera den, så kommer det som kanske ses som det ”verkliga” jobbet: att flytta data.

Läs också: Lider du av molnångest? Så lindrar du den.

Om flytten ska ske via internet kanske det lokala nätverket som data utgår från och dess koppling till internet sinkar allt? Om man använder fysiska lagringmedia kanske man glömmer att det tar tid att beställa dem, få dem levererade och administrera användningen av dem?

Om fysiska lagringsmedia används är det lätt att glömma bort att en enhet måste vara ”färdigskriven” för att lagringsmediet ska kunna transporteras. Och så vidare.

Fartsänkare 5: Hanteringen i molnet

Om dataflytten går via internet kanske det tar tid när den kommit fram till molnleverantören, till exempel om data ska spridas på flera geografiska regioner. I vilket fall sker ofta en mängd saker när data anländer till en molntjänst. Checksummor ska kontrolleras, data kanske finns i olika cachelösningar vilket fördröjer kontroll av dem, alla data kanske måste ha kommit fram för att kontroller ska kunna utföras.

Data kanske behöver formateras om av molntjänsten. Exemplen är fler, listan är lång. Och allt tar tid.