Att Oracle är inblandade i en del juridiska turer är välkänt. Ett exempel är det högprofilerade rättsfallet där Oracle och Google bråkat om Java. Men nu rapporterar The Register om att Oracles jurister även ger sig på mindre aktörer, vad gäller användningen av namnet Javascript. Det känns, minst sagt, förvånande.

Som de flesta vet vid det här laget är Java och Javascript två helt olika språk, även om det finns en hel del likheter. Man kan säga att båda tillhör C-familjen av språk, men med det sagt upphör likheterna till stor del.

Läs också: Microsoft ger med sig – partnerledet får större rätt till sina innovationer

Att namnen är snarlika beror nog mest på att Netscape, där Javascript skapades på nittiotalet, ville få lite fart på marknadsföringen av språket. Man kan säga att Netscape försökte åka snålskjuts på det heta Java, när Javascript lanserades.

Det visar sig dock att Oracle i dag inte bara äger rättigheterna till Java, utan även varumärket Javascript. Oracle har dock aldrig försökt hålla en hög profil vad gäller Javascript. Men nu utnyttjar Oracle rättigheterna till Javascript på ett sätt som kan tyckas vara småaktigt.

Det är det lilla företaget Tyanya Software LLC som ägnar sig åt att bygga IOS-appar som hamnar i vägen för Oracles juridiska eldkraft. Mjukvarujätten rackar ner på appnamnet HTML5, CSS, JavaScript, HTML, Snippet Editor. Man har begärt att appen ska tas bort från Apples App Store.

Läs också: Här är det mest hatade språket

I en kommentar på Hacker News förklarar en representant för Tyanya Software LLC att man valde det otympliga namnet för att förbättra sökresultatet på Apples Appstore. Nu verkar det som om Oracles agerande har fått resutat, eftersom appen i fråga inte längre finns kvar på App Store.

Hela den här historien kan tyckas vara ren kuriosa. Men den kanske är ett tecken på att stora företag som Oracle kommer att anstränga sig mer för att utnyttja sina immateriella rättigheter maximalt. Det har de naturligtvis all rätt att avgöra, men om det innebär att handlingsutrymmet minskar för mindre företag så lär det påverka innovationskraften i it-branschen negativt.