När teamet som utvecklar databasen FoundationDB meddelar att produkten släpps som öppen källkod så är det intressant på, minst, två sätt. Den första intressanta aspekten är att ägaren Apple inte har rykte om sig att vara den största aktören inom öppen källkod.

Kan det här initiativet vara ett tecken på en förändrad attityd hos Apple vad gäller öppen källkod? Kommer Apple att hänga på Microsoft och bli open source-älskare?

Läs också: Kan du gissa vilka som bidrar mest till öppen källkod? Förmodligen inte.

Den andra intressanta aspekten gäller produkten som sådan. FoundationDB är en nosql-databas med stark hantering av transaktioner. Det är fortfarande inte så vanligt.

Enkelt uttryckt är traditionella relationsdatabaser bra för ordning och reda, till exempel stöd för transaktioner, men lite sega i vissa lägen. Nosql-databaser är snabba som skållade råttor, men det kan vara lite si och så med ordning och reda vad gäller data.

Vad betyder det här i praktiken? Ta ett system som håller ordning på bankomater. För ett sådant är det livsviktigt med transaktionshantering. Om inte den fungerar kan ingen vara säker på att komma åt sina pengar, alternativt kan man ta ut mer pengar än det faktiskt finns på kontot.

Läs också: Microsoft släpper container-plattform som öppen källkod

En transaktion kan beskrivas som en serie operationer i en databas som ska utföras i sin helhet, eller inte alls.

FoundationDB är i grund och botten en nosql-databas av typen key-value store, men med mer funktionalitet än många andra sådana.