Aldrig är kreativiteten så stor som när illasinnade hackare försöker ta sig in i andras it-miljöer. En variant av det mer avancerade slaget är att försöka ta sig in i processorerna i servrar och andra datorer.

För att förhindra, eller i alla fall försvåra, sådana direkta attacker lanserar Arm den nya processorn Cortex-M35P. Den extra säkerheten i den nya processorn är dels baserad på teknik som redan finns i Arms Securcoreprocessorer, dels på Trustzone som är en lösning som ska göra det enkla att integrera ytterligare säkerhetstekniker.

Vad är det för typ av intrång som Cortex-M35P ska försvåra? I pressmeddelandet om den nya proppen skriver Arm om attacker via direkt eller nära fysisk kontakt med en processor (eller med en krets som innehåller processor och andra komponenter). Detta till skillnad från attacker som bygger på att utnyttja kännedom om lösenord eller på att skadlig mjukvara laddas ner.

Läs också: Oops! Windows 10:s Meltdown-fix läckte som ett såll

Arm skiljer på två typer av attacker. Den ena går ut på att få direkt tillgång till en processor. Den andra handlar om att observera hur en processor arbetar, till exempel dess strömförbrukning och dess elektromagnetiska fält.

Arm förbättrar även andra säkerhetslösningar, som Cryptocell and Cryptoisland. Den övergripande strategin med alla nya lösningar är att minska läckaget direkt vid källan för informationen (i det här fallet alltså processorn), i stället för att försöka gömma informationen eller göra det svårare att tolka den.