Neo4j är företaget bakom den populära grafdatabasen med samma namn. Enligt rankningen på sajten DB-Engines är Neo4j den populäraste grafdatabasen i världen. Neo4j startades i Sverige, men är numera ett amerikanskt företag.

Samtidigt som nya version 3.4 av huvudprodukten släpps även Neo4j Bloom. Det handlar om ett verktyg för datavisualisering som är avsett för ej tekniska användare. Visualiseringarna baseras på sökningar och syftet med dem är att göra de ofta abstrakta kopplingarna mellan noder i en databas mer begripliga.

 Neo4j

Bland tänkta användare märks personer i chefspositioner och andra som inte har till huvuduppgift att jobba med data och analyser. Ambitionen är att en användare inte ska behöva ha särskilt mycket teknikkunskap.

Bloom har så klart starka kopplingar till företagets grafdatabas. Vitsen med ett verktyg som Bloom försvinner nog i stor utsträckning med de flesta andra typer av databaser. Det återstår att se om Bloom blir poppis, eller om ej tekniska användare föredrar att någon expert gör jobbet med hjälp av mer avancerade verktyg.

Läs också: 6 tekniker som förändrar databaser helt och hållet

Grafdatabaser påminner på ett översiktligt plan till viss del om relationsdatabaser. I båda fallen kan man skapa kopplingar mellan informationsobjekt. Men möjligheterna att skapa kopplingar är mer flexibla, kopplingarna är enklare att hantera och prestanda blir bättre med grafdatabaser.