När nya sätt att jobba blir populära är det lätt hänt att de missförstås, så även med agila metoder för systemutveckling. Och så lever gamla arbetssätt som kanske inte passar in kvar. Utmaningarna är många.

Här beskriver CIO.com fyra vanliga missförstånd om agil systemutveckling.

Missförstånd 1. Erfarenhet räcker inte

”Personalen är vår största tillgång”. Har du hört någon säga det?

Men det slarvas ofta med att ta hand om talangerna på arbetsplatsen och rekryteringen sker på ett sätt som kanske inte gynnar agilt arbete när nyanställda ska sätta i gång.

Ibland räcker det inte att anställa någon baserat på att personen har jobbat agilt tidigare. Väl på plats krävs det en plan för att ge personen en bra start. Det gäller inte bara metoder, processer och ramverk som används, utan även att ge en bild av hur samarbete fungerar på företaget.

Läs också: Fällorna som väntar när du startar eget

Kort sagt, hur man jobbar agilt på företaget.

Missförstånd 2. Slarvar med budgeten

Ett hinder mot att jobba agilt på många företag är att verksamheten fortfarande är budgetstyrd i hög utsträckning. Och systemutveckling tas ibland upp som en löpande kostnad (opex), vilket inte passar så bra för agila projekt.

Agila projekt bör ses som investeringar, vilket gör det lättare att budgetera för den lista med funktioner som ännu inte bearbetats (backlog). Om man budgeterar projekt som tidigare, så lär de drivas som tidigare, i många fall som vattenfallsprojekt.

Missförstånd 3. Trycker beslut nedåt

På företag med starka ledningar är det naturligt att beslut fattas högt upp i ledningsstrukturen och sedan ”trycks” nedåt. Det är inte så lyckat om man ska jobba agilt. Det lär leda till motstånd på företaget.

Läs också: Teknisk skuld svår utmaning för agila team

För att användningen av en agil metod som Scrum ska bli lyckad måste det finnas ett engagemang på varje nivå och teamen måste ha ett visst mått av självbestämmande (autonomi). Rädsla bland höga chefer att ”släppa loss” teamen är ett hinder mot att det ska bli så.

Missförstånd 4. För snabb övergång

Företag som gör ett snabbt byte till ”agilt” lyckas sällan. Det fungerar inte så bra att byta metod över en helg, och samtidigt ha kvar gamla tankesätt. En tvådagarskurs i Scrum för utvecklarna är inte tillräcklig förberedelse.

En agil transformation är en genomgripande förändring som kräver nya sätt att tänka i hela företaget, från högsta chefen till kodarna.