Företag som har kommit en bit på vägen med användarupplevelse (UX) har nog en eller flera UX-experter anställda eller inhyrda. Men det varierar vad en sådan person gör. Det kan handla om allt från en webbdesigner till en marknadsförare, och alla kombinationer däremellan.

Yrket kan handla om både konkreta lösningar och mer abstrakta resonemang. För att ytterligare röra till det har ytterligare en titel börjat dyka upp: UX-skribent (UX writer eller microcopy writer, som de kallas ibland). Som begreppet anger handlar det om att jobba med skriven text. Yrkesrollen finns ofta på stora webbföretag, som Spotify, Google och Amazon.

Läs också: Gartner: Här är det bästa mätetalet för UX

Leona Henryson på Essay Supply beskriver yrkesrollen i ett blogginlägg. En kort sammanfattning är att en UX-skribent är en person som skriver de texter som visas i appar, på webbsidor, i mer traditionella system och på olika typer av klientenheter. Det handlar om felmeddelanden, andra meddelanden som visas, menytexter, och så vidare.

Skillnaden mellan en UX-skribent och andra roller, som en copywriter som deltar i utvecklingen av en sajt, är oftast att UX-skribenten är med från början i designarbetet. Det vanliga tillvägagångssättet torde annars vara att den som ansvarar för det skrivna ordet kommer in sent i projektet, när struktur och utseenden för webbsidor och formulär är fastställda.

Om UX-skribenten är med från början kan personen få feedback från användare och även vara med och påverka strukturen för en lösning. När en tidig version, eller prototyp, av en lösning demonstreras kan även texterna i den tas upp för bedömning.

Att vara med från början i ett projekt, och kommunicera med tänkta användare, ger naturligtvis möjligheter till bättre förståelse för de problem som ska lösas.

Läs också: Fem yrkesroller på frammarsch i digitaliseringens tid

För att nå bästa möjliga resultat som UX-skribent underlättar det så klart med en bred kompetens: teknisk, designmässigt, vad gäller verktyg, med mera. Och så bör man förstås kunna skriva.

Men det är inte säkert att en annars bra skribent blir en bra UX-skribent, eftersom det är viktigt att kunna uttrycka sig kort och koncist. Det gäller inte minst om en lösning ska användas på en mobil enhet med en liten bildskärm.