För många är blockkedjan i dag synonym med bitcoin. Men egentligen är det en generell teknik med många tänkbara användningsområden. Ur ett tekniskt perspektiv finns det potential att ersätta traditionella lösningar för både transaktionshantering och databaser (vilket ofta är delvis samma sak).

Ett problem för att blockkedjeteknik ska användas mer av företag är att prestanda är dåliga ibland.

Tom Lombardi berättar för Computerworld om läget i dag. Han är ansvarig för affärsutveckling på EEA (Enterprise Ethereum Alliance). Det är en intresseorganisation för stora företag som använder blockkedjetekniken Ethereum.

Läs också: Alla snackar om blockkedjan, men bara en procent av företagen använder den

Ethereum förknippas kanske mest med kryptovalutan ether och en del säkerhetsproblem som den har haft. Men Ethereum är också en blockkedjeplattform för att hantera avtal.

Förutom att lösa problem regelefterlevnad, lagar och byråkrati, beskriver Tom Lombardi även prestandaproblem. De har att till exempel att göra med att ladda ner en publik blockkedja för lokal användning. Det gör man bland annat för att det tar väldigt mycket tid att hantera transaktioner, till exempel för avtalshantering, med den publika blockkedjan.

– Ethereum kan bara hantera 13 eller 14 transaktioner per sekund och det duger inte för företagsanvändning, säger Tom Lombardi.

Och det är inte bara Ethereum som har prestandaproblem. Enligt Computerworld tar en bitcointransaktion i genomsnitt tio minuter att hantera.

Det är bland annat därför företag vill sköta hantering av blockkedjor lokalt.

– Alla uppgifter behöver inte skötas direkt på blockkedjan, förklarar Tom Lombardi.

Lägg till det att hanteringen av säkerhet, samt integration med databaser, kan skötas enklare om man jobbar lokalt, i stället för med den publika blockkedjan. Om en lokal version av informationen används måste man ha en lösning för att verifiera den mot den publika blockkedjan.

Det låter som gammal hederlig integration, ur ett tekniskt perspektiv.

Läs också: Analytiker sågar it-jättarnas chanser att peta Spotify från musiktronen

För att underlätta att bygga stora lösningar med Ethereumplattformen, både publikt och lokalt, har EEA lanserat standarden Enterprise Ethereum Client Specification 1.0. Den beskriver ett öppet ramverk för att hantera integration med en publik blockkedja. Det inbegriper även integration mellan olika företag.

Allt det här visar två saker. För det första att blockkedjetekniken befinner sig tidigt i sin utveckling. För det andra att det görs ansträngningar att vidareutveckla den.

Om stora företag ska använda en teknik som Ethereumplattformen mer så lär det behövas standarder som blir populära.