Efter flera år med larm om att ipv4-adresserna på internet var på väg att ta slut tog övergången till ipv6 fart. Det rapporterar Geoff Huston i ett blogginlägg. Han är chefsforskare på Apnic, den organisation som ansvarar för grundläggande internetteknik i Asien och Stillahavsområdet.

En viktig anledning till att satsa på den nya versionen av det grundläggande internetprotokollet är förstås att det bjuder på en avsevärt större mängd ip-adresser.

Houston berättar att användningen av ipv6 mäts i hur stor andel av internetanvändarna som kan använda ipv6 för att komma åt resurser på internet. Fram till det senaste årsskiftet ökade den andelen stadigt till drygt 17 procent. I slutet av 2011 var den 0,3 procent.

Läs ocksåWhite hat-hackaren: ”Det råder vilda västern på säkerhetsfronten”

Men sedan årsskiftet har ökningen planat ut. Andelen ligger nu på i princip samma nivå som vid årsskiftet.

Vad beror det på?

En anledning enligt Houston är att andelen ipv6-användare skiljer sig åt mellan olika länder. De största operatörerna som har gått över till ipv6 finns i Indien och USA. Länder som Kina lyser med sin frånvaro i statistiken.

Vissa operatörer i till exempel USA har lyckats bra med övergången. T-Mobile USA är ett exempel. Där används en lösning som baseras på ipv6, och ipv4 kan användas som ett tillägg. Det gör att ipv6 prioriteras.

En annan iakttagelse är att ”rika” länder i allmänhet har en högre andel ipv6-användare än ”fattiga”. Eftersom det finns väldigt många användare i länder som Kina, där medelinkomsten är jämförelsevis låg, så blir den totala andelen ipv6-användare låg.

Men den här analysen håller inte fullt ut. Det verkar mest handla om att vissa stora operatörer i länder som Kina inte har satsat på ipv6.

Läs ocksåSjukt hög elförbrukning avslöjade 600 bitcoingrävande datorer i Kina

Houston testar ett antal hypoteser och kommer i samtliga fall fram till att det inte går att säkerställa att de gäller fullt ut. Men det finns faktorer som verkar bidra till en snabb övergång till ipv6. Det är positivt om:

• Ett land är rikt.
• En operatör växer snabbt.
• Ipv4-adresserna man har tillgång till är på väg att ta slut.
• Konkurrerande aktörer satsar på ipv6.