Mikrotjänster (microservices) vinner allt mer gehör vad gäller mjukvaruarkitektur. Det upplevs som smidigt att dela in applikationer och tjänster i relativt små och självständiga delar.

I bästa fall kan strukturen för enskilda mikrotjänster göras enklare. Och beroende på hur mikrotjänster fördelas på hårdvara eller molntjänster kan skalbarhet ordnas där den behövs.

Men. Det finns alltid ett men, och i det här fallet är ett sådant att antalet mikrotjänster som behövs för en lösning kan bli stort. Och då kan det bli rörigt, även om de enskilda mikrotjänsterna i sig har en låg grad av komplexitet.

Läs också: Order från Trump: cio:n måste rapportera till högsta chefen

Det här försöker man åtgärda i det öppna projektet Micronaut. Det är ett ramverk för att hantera mikrotjänster på Javaplattformen. Det ska fungera med alla språk på Javaplattformen, men för att dra nytta av all funktionalitet krävs något av språken Java, Kotlin eller Groovy.

Tanken är att förenkla att bygga applikationer av mikrotjänster, till exempel genom att återanvända information om konfigurationer. Även laddningstider, överföringshastigheter och användning av minnesresurser ska förbättras.