Microsoft har kämpat på med Azure och lyckats lägga beslag på andraplatsen på molnmarknaden, efter Amazon. En stor anledning till det är att migreringar av it-resurser från lokala datacenter är relativt enkla, skriver Infoworld.

Läs också: Håll ögonen på EPR – nästa EU-smocka efter GDPR

Visserligen är begreppet ”enkelt” definitivt relativt i det här sammanhanget. Men Microsoft erbjuder i alla fall en samling verktyg för att underlätta migreringar.

Att man lyckats med det beror bland annat på företagets historiskt sett starka ställning i de lokala datacentren. Det blev naturligt att redan från början när Azure skapades tänka på migreringar av Microsoftprodukter. Microsoft såg även till att ta fram både traditionella och molnbaserade versioner av produkter som Exchange.

Läs också: Alla jobbar för att få fram fungerande kvantdatorer – men när kommer de egentligen?

Dessutom finns det gott om tredjepartslösningar som inte tas upp i den här genomgången.

Microsofts syn på molnmigreringar kan delas in i tre kategorier:

  • Infrastruktur, eller ”site”.
  • Applikationer.
  • Databaser.

Här följer lite närmare beskrivningar av migrering av infrastruktur:

En migrering börjar typiskt med att använda ett verktyg som heter Azure Migrate för att undersöka det existerande lokala datacentret. Det inventerar till exempel WMware-virtualiserade Windowsinstallationer, Linuxbaserade virtuella maskiner, applikationer och datavolymer. Även beroenden mellan servrar kartläggs.

Ytterligare information gäller bedömningar av vilka lokala applikationer som är lämpliga att flytta till Azure, samt uppskattningar av storlek och kostnader för de Azureresurser som behövs.

Det finns även ett liknande verktyg som heter Microsoft Assessment and Planning Toolkit.

Windows Site Migration Tool kan underlätta flyttar av webbsajter. Det finns stöd så långt tillbaka som webbserverprogrammet IIS 5 och operativsystemet Windows Server 2003. Även perifera resurser som databaser kartläggs.

Läs också: Nu åker databaserna upp i molnet – i en rasande fart

Den som använder Azure Migrate kan dra nytta av integration med Azure Database Migration Service. Om du gissar att det senare är ett verktyg för att flytta lokala Sql Server-databaser till Azure så gissar du rätt. Microsoft har berättat om planer för ett bredare databasstöd för verktyget.

Azure Site Recovery är ytterligare ett verktyg. Det har två användningsområden:

  • Migrering av lokala virtuella maskiner och applikationer som körs på Windows Server och Linux.
  • Användning av Azure för säkerhetskopiering, och återställning, av lokala resurser.

Den som vill förkovra sig i mer detaljerad hantering av applikationer och databaser kan läsa vidare här.