För sju, åtta år sedan var marknaden för webbutveckling betydligt mer dynamisk än i dag, vad gäller språk och plattformar. Förutom populära Javascript gjorde Ruby, PHP och till viss del Python mer väsen av sig för webbutveckling än vad de gör i dag.

Även Java var ett hetare alternativ än i dag, liksom diverse Microsoftlösningar, bland annat baserade på plattformen Dotnet och ofta med språket C#.

Läs också: Rörigt med mikrotjänster? Här är ett ramverk för ordning och reda

I dag är det mer likriktning som gäller, Javascript har tagit över. Det beror inte minst på att den Javascriptbaserade plattformen Node har ökat i popularitet. Många tycker att det är smart att använda samma språk på servern och klienten.

Bland språken som backat vad gäller webbutveckling märks Java. Det har sedan länge främst varit ett alternativ för att bygga serverlösningar.

När språket skapades på nittiotalet var tron stark på små program av typen applets som en lösning för webbtillämpningar. I dag är det få som använder tekniken. Det samma kan sägas om alternativ JavaFX och Javaserver Pages.

Men det finns de som inte ger upp vad gäller Java som webbteknik. Ett exempel på det är Apacheprojektet Wicket som nyligen släppts i version 8.0.0.

Varför ska man använda Java och Wicket för webbutveckling? I den handbok som finns tillgänglig finns en långrandig förklaring.

Läs också: Ny standard ska underlätta för företag som vill använda blockkedjan

Förklaringen går i korthet ut på att en smart komponentbaserad struktur gör att den till synes oövervinnliga skillnaden mellan webbens tillståndslösa natur och de krav som finns på att hantera tillstånd (states) i applikationer kan övervinnas.

Eller kanske man kan säga det ska bli enklare att hantera webbsidor som komponenter med Wicket.

Hur som helst, det viktigaste med den nya versionen av Wicket verkar vara att nyheterna i version 8 av språket Java stöds. Det innebär att det går att använda funktionella konstruktioner för att bygga webblösningar med Wicket.