Det är forskare på MIT:s Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (CSAIL) som har funderat på hur självkörande bilar beter sig. Ett problem gäller algoritmerna för att byta fil. Antingen så är det för svårt att hantera alla data om behövs i realtid eller så används så enkla algoritmer att besluten blir för fega.

Det senare kan leda till att en självkörande bil aldrig byter fil.

Den nya algoritmen som presenteras av CSAIL ska göra mer aggressiva filbyten möjliga. Det görs tack vare bearbetning av information om den omgivande trafiken, till exempel om andra fordons riktningar och hastigheter.

– Hur kan vi få en självkörande bil att bete sig som en mänsklig förare? Vilken information krävs för att bilen ska bete sig som en människa, undrar Alyssa Pierson, en av författarna till en rapport om algoritmen.

För en lekman låter det här kanske konstigt. Är det så här vi vill ha det? Innebär inte det att självkörande bilar blir lika farliga och olycksbenägna som en del mänskliga förare?

– Lösningen för optimering kommer att säkerställa navigering med filbyten som överensstämmer med olika förarstilar, allt från försiktig till aggressiv, med säkerhetsmarginaler, säger Daniela Rus, medförfattare av rapporten.

I korthet kan man säga att en algoritm för filbyten går ut på att ett fordon beräknar buffertzoner kring de omgivande fordonen. Algoritmen ser sedan till att bilen håller sig utanför de andra fordonens buffertzoner.