Att satsa på användarupplevelse (UX) är i dag självklart för många. I bakgrunden finns naturligtvis ekonomiska överväganden, men det är kanske lätt hänt att glömma dem när man väl sätter i gång med ett projekt.

I ett blogginlägg beskriver Ingrid Haug, UX-designer på Usable Machine i Danmark, hur man kan beräkna vinster med UX-design. Hon ger exempel på fördelar med bra design som kan leda till ekonomiska vinster, till exempel de här:

• Ökad konvertering, alltså fler som klickar och köper.
• Färre supportsamtal.
• Mindre behov av utbildning.
• Mindre tidsåtgång för användare.
• Färre fel för användare.

Sedan ger hon ett exempel på att beräkna återbetalning för en investering (ROI). Det baseras på att ett visst antal anställda utför en viss arbetsuppgift ett visst antal gånger per dag. Lägg till det genomsnittlig lön för de anställda, kostnad för UX-projektet, samt livslängd för den nya lösningen. Och, inte minst, tidsvinsten med den nya designen.

Läs också: Folksam fortsätter miljardsatsa – ”vi måste bygga digitala ekosystem i molnet”

Kalkylen ger inte en absolut sanning, det är trots allt frågan om uppskattningar vad gäller flera av variablerna. Och det är, i vanlig ordning, inte säkert att den insparade tiden kommer att användas effektivt.

Men kalkylen kan i alla fall ge en uppskattning av möjliga vinster med ett projekt. Lägg till det relevanta nyckeltal för att mäta hur förändringar påverkar användare och sajtbesökare, så kan man få ett bättre grepp om lönsamhet för designarbete.

Här är eventet alla pratar om: Webbdagarna Göteborg 26–27 september