Tänk dig att du driver en auktionssajt i egen regi med 61 fysiska servrar, en relationsdatabas på en terabyte och 150 miljoner bilder. Det låter rätt jobbigt att flytta allt till molnet, eller hur?

Tradera gjorde just det, natten mellan 21 och 22 maj. Man började vid midnatt och halv tio på morgonen ställdes dns-pekarna om. Under natten var ett team på sju personer på plats och utvecklarna var inkallade till klockan sju.

– Det var nervöst, men det uppstod inga problem, berättar Patrik Akselsson, teknikchef på Tradera.

Man hade meddelat sina kunder i förväg om att det skulle vara driftstopp under flyttnatten. Dessutom flyttade man fram auktioner tills efter att flytten var genomförd, vilket förenklade det hela.

Läs också: Ny standard motverkar inlåsning i molntjänster

Projekten hade naturligtvis pågått ett tag innan själva migreringen genomfördes, närmare bestämt sedan slutade av förra året då man började utvärdera olika molnplattformar. Valet föll på Googles moln.

– Googles erbjudande är kanske lite smalare än vissa konkurrenters, men de är bäst på det de gör. Och Googles plattform utvecklas snabbt, säger Stefan Öberg, vd på Tradera.

Traderas it-miljö innan flytten till molnet bestod bland annat av 25 fysiska servrar som körde 190 virtuella maskiner. På resterande 36 servrar kördes tillämpningar som Elasticsearch, Sql Server och Kubernetes direkt.

Efter flytten har man 100 virtuella maskiner i molnet.

– Jag tycker att det belyser en av fördelarna med att migrera hela miljön. Vi kunde förenkla och rensa ut infrastruktur som inte behövs längre, säger Patrik Akselsson.

Vad hände i projektet under tiden från december förra året till att själva flytten genomfördes?

– Vi byggde funktion för funktion i molnet tills it-miljön var komplett, berättar Stefan Öberg.

Ett viktigt beslut var att inte driftsätta nya eller tjänster eller göra stora förändringar av de som finns under tiden som migreringsprojektet pågick. Det hade sannolikt blivit krångligare att migrera om man samtidigt hade genomfört stora förändringar av den existerande it-miljön.

Varför genomförde man molnflytten? Blir it-driften billigare?

– När vi har optimerat molnmiljön räknar vi med ungefär samma kostnader. Men det kommer att bli billigare om vi växer, förklarar Patrik Akselsson.

Man rapporterar om snabbare responstider på mellan 25 och 30 procent och om att stora säljare som använder Traderas api:er berättar att det går dubbelt så snabbt att lägga upp objekt på sajten. Men prestandafördelar verkat inte ha varit en av de ledande drivkrafterna bakom migreringen.

Det handlar i stället följande saker:

Skalbarhet. Det blir enklare att växa, inte minst internationellt om det behövs.

Funktionalitet. Man kommer till exempel att kunna hantera bilder med högre kvalitet och visa historik för användare längre tillbaka i tiden.

Flexibilitet, eller rättare sagt attityd till det man håller på med.

Läs också: Folksam fortsätter miljardsatsa – ”vi måste bygga digitala ekosystem i molnet”

När driften skett i egen regi har man varit tvungen att ta hänsyn till tekniska resurser, eftersom det är krångligt och dyrt att köpa ny hårdvara. Nu blir skalbarheten enklare att ordna. När man har en känsla av att ligga på gränsen för resurserna så är man inte så sugen på att utveckla nya lösningar.

Det här hänger samman med kravet på att hantera toppbelastningar. För Traderas del handlar det om två lönehelger i oktober och november då belastningen brukar ligga 50 procent högre än normalt för lönehelger. Och om det tillfälle då man är med och hanterar Musikhjälpen.

Om man har egen drift måste man ta höjd för sådana belastningstoppar. I molnet kan man få i gång extra resurser på ett enklare sätt. Att slippa oroa sig för att resursutnyttjandet är ”på gränsen” gör att det blir enklare att vara kreativ med nya lösningar.

– Jag tror att den största förändringen med molnet blir en förändrad inställning hos utvecklare och produktägare, säger Patrik Akselsson.

ANNONS: Storsatsande eventet IBM Analytics University kommer till Stockholm 17-20 september 2018