I en artikel på UX Blog ger Kayleigh Alexandra UX-tips till startupföretag. Men tipsen håller bra generellt. De kanske verkar självklara, men den som verkligen följer alla lär göra ett bra jobb.

Anledningen att rikta sig till startupföretag är att de ofta drivs av utvecklare som har en stark passion att bygga en viss typ av applikation. I det läget är det lätt att bortse från goda UX-råd. Men det gäller nog fler än utvecklare på startupföretag, som har bråttom att skapa applikationer.

Här är råden:

1. Var inte fåfäng

Den som har en stark passion för en idé har ofta starka åsikter om vad som är rätt och det gäller förstås också användarupplevelse (UX). Men det finns egentligen bara en person som har rätt vad gäller användbarhet och det är användaren.

Så uppfinn inte hjulet på nytt. Det är oftast smartare att följa de normer som finns, om det finns några.

2. Det handlar om psykologi

Användarpsykologi handlar om att förstå hur olika typer av användare agerar, och varför. Det är lätt att fastna i en idé att man bygger en applikation eller en tjänst för en viss typ av användare, men så är sällan fallet.

Utmaningen är att bygga en lösning som appellerar till så många olika typer av användare som möjligt. Ett enkelt exempel är att designa en lösning som passar för användare med både lite och mycket pengar att spendera.

Läs också: Här är frågorna du ska ställa innan du ger dig på UX-design

3. Gör det enkelt

Den bästa användarupplevelsen fås med en slimmad design som är snabb och effektiv att använda. Och det handlar inte bara om att komprimera bilder, använda ett enkelt språk och undvika onödig datainmatning. Det handlar om att titta närmare på varenda detalj.

Förlorar man något på att ta bort ett element i designen? Om inte, ta bort. Krånglar ett element till användningen? Om så är fallet, ta bort det.

4. Var konsekvent

Lösningar med element som varierar och som har ledtrådar som är otydliga leder till förvirring och arga användare. Det är väldigt viktigt att vara konsekvent med alla detaljer. Om till exempel ikoner för navigering varierar så blir det struligt.

5. Iterera alltid

Skapa inte en designlösning i ett enda arbetspass. Det tar tid att ta sig igenom alla faser i ett designprojekt: att arbeta fram idéer, bygga prototyper, testa prototyper. Även om man kör de olika faserna i egna iterationer är det lätt hänt att missa saker. Man behöver repetera arbetet under flera iterationer.

Det är fel att ställa frågan ”har vi inte redan gjort UX-designen?”. Sträva inte efter att skapa en perfekt lösning tidigt i ett projekt. Prova idéer och förfina dem. Så småningom blir lösningen bra.

Läs också: Kostar UX-projektet mer än det smakar? Nu finns en modell för att räkna på lönsamheten

6. Använd riktig text

Det är inte en bra idé att använda testdata och låtsastexter i lösningar under designarbetet. Det beror bland annat på att texter bidrar till att användare antingen dras till vissa områden i en design eller undviker dem.

Om man väntar med att använda riktiga texter till slutet av ett projekt så kommer det att påverka hur designen fungerar. Dessutom missar man bra tillfällen att testa om texterna i sig är bra. Och det är viktigt att iterera under utformningen av texterna. Det kommer att ge bättre texter.