I maj 2016 lanserades Gripen E, den senaste versionen av Saabs stridsflygplan. Det har naturligtvis krävt en gigantisk arbetsinsats, inte minst av programmerare och andra it-kunniga personer.

Ett av de företag som har varit inblandat i projektet är Combitech, som är ett konsultbolag inom Saabkoncernen med över 1 900 anställda. Johan Gunnarsson som är teknikchef på Combitech berättar med liv och lust om arbetet med Gripen E:

– Jämfört med tidigare projekt var vi tvungna att få mer gjort med mindre resurser. Sättet att utveckla stridsflygplan behövde förändras i grunden, berättar Johan Gunnarsson.

Han beskriver förändringen av Gripen som en digital transformation som inte bara omfattat själva flygplanet, utan även mjukvarusystemen i planet. Vad betyder det i praktiken?

– Med Gripen E kan man lägga till mjukvara och ändra hårdvara utan att behöva certifiera om hela flygplanet.

Läs också: Vi frågade fem tunga utvecklare: vad är nästa stora grej?

Hela ”Gripensystemet” har alltså blivit mer modulärt. Sättet att åstadkomma det har varit att jobba modellbaserat med utvecklingen. Det handlar helt enkelt om att skapa en lättförståelig beskrivning av hela den tänkta lösningen istället för att gräva ner sig i enskilda detaljer från start. Med olika modeller kan flera personer kommunicera på ett bättre sätt.

Johan Gunnarsson
Johan Gunnarsson.

– Kollegor kan förstå utan att behöva läsa koden. Modellbaserat arbete ger ett bättre sätt att paketera den kunskap som behöver vara tillgänglig. Det är ett helt nödvändigt sätt att jobba i ett sådant här projekt.

Johan Gunnarsson pratar vidare om att skapa ”bevisbara lösningar”. Här kommer också olika typer av modeller in i bilden, med hjälp av dem kan man bevisa eller avfärda olika tester.

Frågan är vilka lärdomar utvecklare av vanliga affärstillämpningar kan tillgodogöra sig från Gripen E-projektet. Finns det några generella råd att ge?

– Det är viktigt att korta ner kedjan från idé till färdig produkt, så att alla kan se den slutliga produkten.

Ett exempel på det är att alla utvecklare har kunnat se pilotens miljö i flygplanet under arbetets gång. Om projektet hade handlat om ett kundvårdssystem skulle en motsvarighet kunna vara att skapa den startbild som möter en säljare som använder systemet, så tidigt som möjligt i projektet.

– Det är viktigt med transparens och automatisering för att lyckas jobba på det här sättet.

Läs också: Faran med teamfokus – utvecklaren försvinner i mängden

Men Johan Gunnarsson berättar att det trots allt finns en del skillnader mellan Gripen E-projektet och de flesta ”vanliga” utvecklingsprojekt. Det är extremt viktigt att certifiera all kod som skrivs. Det kan bokstavligen vara en fråga om liv eller död. Och det gäller även andra produkter än stridsflygplan.

– Vi ser en ökad medvetenhet om säkerhetens avgörande betydelse även i många andra utvecklingssammanhang, till exempel för autonoma fordon.