Molnföretaget Digital Ocean presenterar rapporten Currents om trender inom systemutveckling varje kvartal. I den rapport som släpptes i juni deltog 5 000 personer från hela världen.

Bland intressanta rön märks hur serverlösa funktioner uppfattas. Hälften av respondenterna tycker att de har bra kunskap om tekniken, medan den andra hälften uppger bristfällig kunskap. I gruppen som tycker sig sakna kunskap planerar hela 81 procent att bättra på kunskaperna.

33 procent har sjösatt lösningar med serverlösa funktioner under det senaste året. För dem är Amazons tjänst Lambda mest populär med en andel på 58 procent. Googles Cloud Functions kommer tvåa med 23 procent och Microsofts Azure Functions trea med tio procent. Övriga har andelar på två procent eller mindre.

Läs också: Så fixar du serverlöst utan inlåsning

Som största fördel med tekniken ses att den sänker kostnader för att hantera egna servrar, vilket 33 procent tycker. 28 procent tycker att den största fördelen är att de kan spendera mer tid på att förbättra de applikationer de bygger. 23 procent är mest förtjusta över att de kan driftsätta applikationer snabbare.

Vad gäller svårigheter med serverlösa funktioner märks intressanta skillnader mellan åldersgrupper. Utvecklare i åldersgruppen 18 – 24 år tycker att den största svårigheten är att man blir beroende av en molnleverantör. De som är 55 – 64 år tycker att den största svårigheten är att det är komplext att migrera lösningar till serverlösa funktioner.

Men den största svårigheten totalt är att övervaka och avlusa serverlösa funktioner.

Läs också: Alla pratar om serverlöst – så används tekniken bäst

Containrar är en teknik som har kommit längre än serverlöst, vad gäller användning. 49 procent av de svarande i undersökning använder containrar.

Den populäraste plattformen för orkestrering av containrar är Kubernetes med en andel på 42 procent. Men bland företag med 1 – 5 anställda är Docker Swarm mest populär. Fast 52 procent av dem som använder containrar använder ingen lösning alls för att orkestrera dem.