Googles Jib är ett öppet projekt för att underlätta att köra Javaprogram i containrar. På engelska kallas Jib för en ”containerizer”. Kanske passar ”containeriserare” på svenska? Jib finns på Github.

Det finns gott om utmaningar med containrar. Google påpekar att hanteringen inte är helt enkel vad gäller Javaprogram och containerplattformen Docker. Först måste man skriva en Dockerfil, sedan köra Docker, därefter vänta på att bygget ska bli klart och till slut trycka ut Dockerpaketet (image) till en fjärrkatalog (remote registry).

Läs också: Kombinera det bästa av två världar: Säkra containrarna med virtuell maskin

Den här processen ska bli enklare med Jib. Det är ett verktyg som kan användas tillsammans med vanliga utvecklingsverktyg och är integrerat med byggverktygen Maven och Gradle. Det ska hantera alla steg som krävs för att skapa en container för ett Javaprogram och kräver inte att man skriver en Dockerfil eller ens har Docker installerat.

Jib är tillgängligt som ett tillägg (plugin) för både Maven och Gradle.