Ponemon Institute presenterar rapporten 2018 Cost of Data Breach Study: Global Overview. Rapporten som är sponsrad av IBM är tämligen dyster läsning för den som är lagd åt det oroliga hållet.

Det som ger rapporten en viss tyngd är att man har intervjuat fler än 2 200 yrkesverksamma inom it, it-säkerhet och regelefterlevnad, på 477 företag som har råkat ut för dataläckor, eller dataintrång, under de senaste tolv månaderna.

Vad kommer man fram till? Jo, till att börja med att den genomsnittliga kostnaden för en dataläcka är 3,86 miljoner dollar, cirka 34,2 miljoner kronor. För att sätta den uppgiften i ett sammanhang kan man nämna att den genomsnittliga kostnaden för en läckt datapost är 148 dollar, drygt 1 300 kronor.

Och utvecklingen går åt fel hål: den genomsnittliga kostnadsökningen för dataläckor anges till 6,4 procent. Och man tror inte att det kommer att bli bättre. Sannolikheten för en återkommande läcka under de kommande två åren anges till 29,7 procent.

Läs också: Sårbarhet hittad i Cortana – kan köra skadlig kod på låst dator

Finns det ingen man kan göra? Jo, enligt rapporten är den genomsnittliga kostnadsminskningen per läckt datapost 14 dollar, cirka 124 kronor, om man har ett team för att hantera säkerhetsincidenter. Det skulle innebära en kostnadsminskning på cirka 9,5 procent, om man antog att det inte fanns några sådana team alls. Det borde i alla fall innebära en märkbar kostnadsminskning.